v. 2016.1.9 - build [21-10-2016]

Ankieta zgłoszeniowa

1. Dane osobowe


3. Adres zameldowania


3. Adres do korespondencji
4. Kontakt


5. Dane do rachunku
6. Wykształcenie


Kserokopię dyplomu, świadectwa, bądź zaświadczenia z uczelni przedłożyć w załączeniu.


7. Zakład pracy


Potwierdzenie etatowego zatrudnienia / wolontariatu / praktyki zawodowej w placówce lecznictwa odwykowego.


8. *Potwierdzenie ukończonia szkolenia I etapu certyfikacji PARPA

Dla osób ubiegających się o zaliczenie części zajęć po ukonczonym szkoleniu I etapu (np. SPP, SUP lub równoważne)

Numer zaświadczenia nadanego przez PARPA potwierdzającego rozpoczęcie procesu certyfikowania


Oświadczenie kandydata


Pomoc

Nie wiesz jak wypełnić ankietę?

Masz pytania jakie dokumenty dostarczyć?

Skontaktuj się z Biurem Obsługi Studenta Udzielimy niezbędnych informacji.

W dni robocze od pn-pt w godzinach od 8 - 15.

784 106 877