Formularz rekrutacji

Nabór do Szkoły Psychoterapii Uzależnień

Krok 1

Wypełnij ankietę kandydata

Wypełnij a następnie wydrukuj elektroniczną ankietę kandydata.

Ankieta kandydata

Krok 2

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Dokonaj opłaty rejestracyjnej w wysokości 200zł
na numer konta Szkoły Psychoterapii Uzależnień:
PKO BP o/Wałbrzych

19 1020 5095 0000 5802 0136 9545

(informujemy, że kwota opłaty rejestracyjnej jest odliczana wszystkim studentom, którzy podejmą naukę przy pierwszej racie harmonogramu opłat)

Krok 3

Wyślij dokumenty

Prześlij pocztą wypełnioną ankietę wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty rejestracyjnej na adres:

Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju CEDR Sp. z o.o.
58-379 Czarny Bór, Borówno 78