Dzienny Oddział Terapii Uzależnień

Podstawowe leczenie uzależnienia trwa od 6 do 8 tygodni. W trakcie terapii pacjenci uczestniczą
w ponad 200 godzinach zorganizowanych zajęć psychoterapii grupowej i psychoterapii
indywidualnej.


Zapraszamy do naszego Dziennego Oddziału Psychoterapii Uzależnień
Proponujemy program psychoterapii uzależnień dla:
•osób uzależnionych od alkoholu
•osób uzależnionych od narkotyków, leków
•osób uzależnionych od hazardu
oraz program psychoterapii dla osób współuzależnionych

W Dziennym Oddziale Psychoterapii Uzależnień realizujemy, sprawdzony w wielu wiodących
placówkach w kraju, Program Psychoterapii Uzależnień oraz Program Psychoterapii
Współuzależnienia. Psychoterapię prowadzą certyfikowani specjaliści (posiadający kwalifikacje wymagane przez NFZ i PARPA), psycholodzy kliniczni i superwizorzy psychoterapii.


Podstawowe leczenie uzależnienia trwa od 6 do 8 tygodni. W trakcie terapii pacjenci uczestniczą
w ponad 200 godzinach zorganizowanych zajęć psychoterapii grupowej i psychoterapii
indywidualnej.


Zajęcia odbywają się w dni robocze od 8.00 do 16.00.


Plan dnia przewiduje m.in.: edukację, psychoterapię grupową, treningi psychologiczne zachowań
ważnych dla trzeźwego życia, pracę własną, psychoterapię indywidualną, badania psychologiczne
oraz konsultacje psychiatryczne. Po zakończeniu zajęć terapeutycznych pacjent planuje wspólnie z
terapeutą prowadzącym czas wolny oraz wprowadzanie zmian w codziennym życiu.


Program Psychoterapii dla osób Współuzależnionych i członków rodzin realizujemy w systemie
14 dniowych turnusów.
ZAPISY w godzinach od 8.00 do 15.00:
•osobiście w Oddziale Kamienna Góra ul. Kościuszki 6
•telefonicznie 75 742 37 57.