Drukuj
Kwi
19

Regulamin dla pacjentów Centrum Higieny Psychicznej

REGULAMIN
dla pacjentów Centrum Higieny Psychicznej1. Podstawowym warunkiem skorzystania z programu jest podpisanie „umowy o leczenie” z CHP.
2. Uczestnik zerwać kontrakt licząc się z konsekwencjami tego kroku zawartymi w umowie.
3. Uczestnika obowiązuje uczestniczenie we wszystkich zajęciach przewidzianych harmonogramem programu.
4. Uczestnika obowiązuje utrzymywanie abstynencji od alkoholu, leków, narkotyków i innych środków zmieniających świadomość.
5. Uczestnik zgadzając się na udział w programie wyraża zgodę na pomiar trzeźwości i sprawdzenie markerów krwi świadczących o używaniu alkoholu.
6. Odmowa oznacza rozwiązanie kontraktu i wypis.
7. Uczestnika programu obowiązuje zakaz spożywania piwa, szampana bezalkoholowego i wyrobów cukierniczych zawierających alkohol.
8. Uczestnik może w trakcie programu przyjmować leki tylko na zlecenia i za zgodą lekarza.
9. Uczestników obowiązuje kulturalne odnoszenie się do siebie i personelu. Nie używanie „żargonu” z okresu picia.
10. Uczestników realizujących program obowiązuje zakaz intymnych kontaktów pomiędzy sobą.
11. Na zajęcia uczestnicy przychodzą w strojach zasłaniających ciało (szczególnie w okresie letnim).
12. Uczestnicy mają prawo do poinformowania swoich bliskich o możliwości wzięcia udziału w programie dla osób współuzależnionych.
13. Zajęcia odbywają się w godzinach określonych dla danego programu.
14. W trakcie programu uczestnicy i terapeuci zwracają się do siebie po imieniu.