Drukuj
PDF
Lis
16

Superwizja zgodnie z programem PARPA

 

  1. Przedmiotem superwizji klinicznej jest analiza aktualnie prowadzonej przez osobę poddaną superwizji pracy terapeutycznej z pacjentami uzależnionymi i współuzależnionymi.

  2. Superwizja kliniczna prowadzona jest w grupach zamkniętych, liczących od 4 do 6 uczestników. 

  3. Uczestnikami superwizji klinicznej mogą być jedynie osoby, które przedstawią zaświadczenia o zaliczeniu szkolenia, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1.

  4. Superwizja kliniczna odbywa się w okresie nie krótszym niż 5 miesięcy.

  5. Z przebiegu każdej sesji superwizji klinicznej prowadzi się dokumentację zawierającą:

- termin sesji,

- imiona i nazwiska uczestników,

- obszary tematyczne będące przedmiotem superwizji.

 

Program uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego
(znowelizowany dnia 12.10.2009 roku)