Drukuj
PDF
Sty
01

Superwizje 2014

SUPERWIZJA PRACY TERAPEUTYCZNEJ I JEJ PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA:

Pomoc nieprofesjonalna, oferowana przez różnorakich pomagaczy, cudotwórców, magów, itp., obiecujących szybkie i bezbolesne wyeliminowanie dręczących człowieka problemów różni się od profesjonalnej pomocy udzielanej przez psychoterapeutów między innymi tym, że ci drudzy poddają (a przynajmniej powinni) swoją pracę stałej superwizji.

Superwizja to, najogólniej rzecz ujmując, konsultowanie swojej pracy terapeutycznej z klientem/pacjentem przez psychoterapeutę z superwizorem.

Konsultacja taka opiera się na uznaniu, że psychoterapeuta nie mogąc być ani wszechwiedzącym ani omnipotentnym, potrzebuje spojrzenia na siebie i swoją pracę „z innej perspektywy” , a to może być użyteczne zarówno dla niego samego jak i dla jego klienta/pacjenta.

Superwizja przebiega zwykle na dwóch poziomach.

Pierwszy poziom to analizowanie tego co się dzieje z terapeutą, gdy jest w relacji terapeutycznej.

Podczas pracy z klientem/pacjentem terapeuta doświadcza rozmaitych stanów psychofizycznych, takich jak zmęczenie, euforia, strach, złość, niepewność, bezradność, itp. Doświadczanie tych lub podobnych stanów ma ogromny wpływ na to jak przebiega sam proces terapii, a często mogą one być całkowicie lub w jakiejś części nie dostrzegane przez psychoterapeutę.

W rozmowie z superwizorem możliwe jest odkrywanie jakie istotne dla psychoterapeuty kwestie zostały poruszone w trakcie pracy z klientem/pacjentem i jaki jest ich wpływ na proces terapii. Zwiększa to rozumienie samego siebie przez terapeutę, ma on większy ogląd tego co się z nim dzieje w trakcie terapii i jaki to ma wpływ na osobę, z którą pracuje. Często jest to doświadczenie „uwalniające” i skutkuje większą efektywnością i energią do pracy.

Drugi obszar superwizji to analiza przebiegu procesu terapeutycznego.

Omawianie przez terapeutę sesji terapeutycznych, począwszy od dzielenia się swoimi pomysłami na temat tego, do czego zmierza i jak chce pracować, poprzez analizę pracy klienta/pacjenta, aż do oceny efektów, daje podstawy do dyskusji z superwizorem i uzyskiwania od niego sugestii i wskazówek. Pozwala też obejrzeć to co dzieje się procesie terapeutycznym z innej perspektywy, a to szczególnie cenne w sytuacjach gdy terapeuta ma poczucie, że założone na początku terapii cele nie są osiągane lub zaczyna mu brakować pomysłów na dalszą, skuteczną pracę.
Takie „oglądanie” procesu umożliwia efektywną pracę, dostarcza nowych pomysłów, hipotez oraz zwraca uwagę na dotychczas niedostrzegane obszary.

Formy superwizji zasadniczo są dwie: indywidualna oraz grupowa.
Na spotkaniu twarzą w twarz z superwizorem jest więcej miejsca na analizowanie przeżyć terapeuty (często bardzo podobne jak podczas psychoterapii) zaś podczas pracy w grupie większy nacisk kładzie się na przebieg procesu terapeutycznego. Wartością grupowej superwizji jest wielość pomysłów, hipotez i spojrzeń jakie mogą pojawiać się podczas omawiania zgłoszonej pracy terapeutycznej. Uczestnicy dzielą się nawzajem swoimi doświadczeniami i nawet gdy tylko uczestniczą w omawianiu to zdobywają wartościowe pomysły i sposoby na pracę.

Superwizorzy mają różne wymagania co do formy przedstawiania tematów superwizyjnych. Niektórym wystarcza tylko jak terapeuta własnymi słowami opowie o swojej pracy z klientem/pacjentem, inni oczekują zapisów audio, video, lub dokładnego zapisu sesji na papierze.

Relacja superwizyjna (relacja pomiedzy superwizantem a superwizorem) opiera się:
na sojuszu superwizyjnym,
na kontrakcie.

Sojusz superwizyjny, to tak zbudowana relacja, w której superwizor, udzielając informacji zwrotnych, może być równie uczciwy, jak superwizant w opisach swojej pracy z klientem/pacjentem. Zadaniem superwizora jest skutecznie zrównoważenie wsparcia jakiego udziela z wymaganiami jakie stawia, tak by superwizant naprawdę się uczył z samego procesu superwizji. Jak powiadają Maria C. Gilbert, Kenneth Evans „ pogodzenie wsparcia i wymogów należy do królestwa „sztuki" superwizji; ludzie mogą się nauczyć elementów rzemiosła, ale rozwój sztuki wymaga udanego zintegrowania wsparcia i wymagań, by superwizant mógł w nieobronny sposób wchłaniać nową wiedzę i umiejętności, w atmosferze dobrej woli.


Kontrakt superwizyjny to umowa między superwizorem, a superwizowanym dotycząca celu/celów superwizji. Strony umowy koncentrują się na osiąganiu uzgodnionych celów, co nadaje kształt kolejnym sesjom superwizyjnym i określa zadania jakie stoją przed superwizowanym. Kontrakt jest współkonstruowany przez jego uczestników, gdzie podstawą jest zasada wzajemności.
Konstruując kontrakt superwizyjny uwzględnia się:
• realistyczne, pozytywne cele obu stron,
prawa użytkownika (superwizowanego),
• zadania do wykonania,
• środki do wykonania zadań,
• środki organizacyjne,
• zasady zapisu i dostępu do niego,
• procedury ewaluacji i zakończenia,
• akcie podejmowane w wyniku niedotrzymania warunków.


SUPERWIZORZY WSPÓŁPRACUJACY Z NASZĄ FIRMĄ PROWADZĄ SUPERWIZJE W OPARCIU O POWYŻSZE ZAŁOŻENIA.

 

 

Superwizja indywidualna:

· dla osób prowadzących psychoterapię uzaleznień (150zł/godz)

· dla osób prowadzących psychoterapię zaburzeń nerwicowych i osobowości ( 200zł/godz)

· dla osób prowadzących pomoc psychologiczną w różnych instytucjach i gabinetach prywatnych (150 zł/ godz)

· dla trenerów przygotowujących się do uzyskania rekomendacji trenerskich PTP (200zł/ godz)

 


Superwizja grupowa:


• dla grup 4-6 osób (zgodnie z programem certyfikowania PARPA) min 70 godz w [ 7x 10 godz edu] w przeciągu 6-7 mc - koszt brutto 1600zł od osoby 
• dla zespołów placówek lecznictwa odwykowego w wymiarze min. 10 godz edu na spotkanie przyjmujemy umowy na min okres 6 mc w roku [ koszt brutto 2500zł/ spotkanie]
• dla zespołów innych instytucji zajmujących się wsparciem psychologicznym, oddziaływaniami pedagogicznymi i opiekuńczymi(Wioski Dzieciece, MOW-y, ) w wymiarze min. 10 godz edu na spotkanie przyjmujemy umowy na min okres 6 mc w roku [ koszt brutto 2500zł/ spotkanie)
• dla grup przyszłych trenerów przygotowujących się do uzyskania rekomendacji trenerskich PTP (2000zł/ spotkanie)
• dla pracowników opieki społecznej, oraz PDPS i innych instytucji wsparcia społecznego w wymiarze min. 10 godz edu. na spotkanie przyjmujemy umowy na min okres 6 mc w roku [ koszt brutto 2500zł/ spotkanie)Kadra superwizorów:

Jacek Kasprzak
Maria Kasprzak
Henryk Kędzierski
Teresa Brandys-Tylipska
Sławomir Grab

 

Miejsce odbywania superwizji:

Poradnia Konsultacyjno-diagnostyczna ul.Kościuszki 6, Kamienna Góra
Poradnia Konsultacyjno-diagnostyczna ul.Sosnowa 3, Mielno
Poradnia Konsultacyjno-diagnostyczna ul.Wiejska 17,Tarnobrzeg
Poradnia Rodzinna Pl. Katedralny 4, Opole

 

Superwizja zgodnie z programem uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego.