Drukuj
Kwi
17

Szkoła Trenerów - kolejna edycja

W dniu 2 maja 2014 roku uruchamiamy kolejną edycję Szkoły Trenerów.

 

Postanowiliśmy z zespołem superwizorów i trenerów PTP kontynuować nasze starania o rozwój osób wykorzystujących trening i warsztat psychologiczny do wspomagania rozwoju osobistego swoich klientów. Dalej robimy to w ramach Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju w Czarnym Borze.

 

Prowadzimy szkolenie dla kandydatów na trenera I0 - trener warsztatu umiejętności psychospołecznych  i trenera II0 - trener treningu interpersonalnego. Nabór trwa do końca maja 2014 roku. Swój udział w Szkole Trenerów zgłaszać należy listownie na załączonym formularzu, na adres CEDR w Czarnym Borze. Należy

dołączyć swoje CV pracy trenerskiej wraz z kserokopią dyplomu magistra studiów psychologicznych, pedagogicznych (lub zaświadczenia o studiowaniu- minimum III rok psychologii); deklaracji przystąpienia do PTP; zaświadczeń z przebytych i prowadzonych zajęć.Szczegóły uczestnictwa w załączonych dokumentach:

 

Dokumenty do pobrania

Szkoła Trenerów - nowa edycja

Kwestionariusz do Szkoły Trenerów