Drukuj
PDF
Maj
06

Nabór na szkolenia "Studium logoterapii"

WOTUW w Czarnym Borze we współpracy ze Szkołą Psychoterapii Uzależnień CEDR ogłasza nabór na szkolenia z cyklu "Studium logoterapii - Podejście logoterapeutyczne w terapii uzależnienia i współuzależnienia”. Pierwszeństwo maja terapeuci uzależnień zatrudnieni w placówkach lecznictwa uzależnień na terenie województwa dolnoslaskiego.

 

 

STUDIUM  LOGOTERAPII
„Podejście logoterapeutyczne w terapii uzależnienia i współuzależnienia”

 

 

TEMATYKA:

 

I.           Blok wprowadzający (Prof. K. Popielski, dr P. Szczukiewicz)

1.    Antropologia filozoficzna a psychoterapia. Koncepcje psychologiczne człowieka.

2.   Filozofia i psychologia egzystencjalna. Egzystencjalizm jako prąd kulturowy.

3.   Wartości a egzystencja ludzka. Sens życia a kryzys wartościowania.

4.   Koncepcja człowieka w logoterapii i psychologii egzystencjalnej.

5.   Wymiar noetyczny osoby i osobowości.

6.   Podejście egzystencjalne w psychoterapii.

 

II.        Teoria logoterapii (dr P.Szczukiewicz, dr K.Ciepliński)

1.    Źródła i geneza logoterapii V.E. Frankla.

2.   Założenia logoterapii. Zdrowie i rozwój w perspektywie logoterapeutycznej.

3.   Zagrożenie redukcjonizmem w psychologii i psychoterapii.

4.   Problemy kliniczne i psychopatologia w logoterapii.

5.   Dążenie do sensu. Rozwój noetyczny człowieka.

6.   Relatywizm a neutralność psychoterapeuty.

 

III.     Logoterapia – zastosowanie w praktyce  ( dr P.Szczukiewicz, dr K.Ciepliński, mgr J. Kasprzak).

1.    Cele psychoterapii w ujęciu logoterapeutycznym.

2.   Terapia krótkoterminowa i długoterminowa.

3.   Techniki terapeutyczne.

4.   Postawa logoterapeuty. Zasady kontaktu terapeutycznego.

5.   Pierwszy kontakt. Prowadzenie wywiadu klinicznego.

6.   Egzystencjalne aspekty praktyki psychoterapeutycznej.

7.   Logoterapia a strategiczno- strukturalna terapia uzależnień.

8.   Logoterapia w pracy z rodziną.

 

IV.       Warsztaty logoterapii – doświadczenie egzystencjalne terapeuty (dr D.Perszko).

1.    Świadomość „ja”, otwartość na doświadczenie.

2.   Tendencja rozwojowa, zdolność do rozpoznawania i realizacji wartości.

3.   Tożsamość a role społeczne.

4.   Poczucie wolności, autonomii i odpowiedzialności.

5.   Ograniczenia egzystencji, przeżywanie cierpienia.

6.   Autodeterminizm i autotranscendencja.

7.   Sumienie jako „organ sensu”.

 

V.           Warsztaty logoterapii – techniki i metody logoterapii w pracy z osobą uzależnioną (mgr J. Kasprzak, dr P. Szczukiewicz)

1.    Analiza egzystencji w logoterapii.

2.   Dialog sokratejski.

3.   Modulacja postawy.

4.   Intencja paradoksalna.

5.   Derefleksja.

6.   Metoda fenomenologiczna.

7.   Interwencja logoterapeutyczna.

 

VI.       Warsztaty logoterapii – problemy kliniczne część 1 ( dr D. Perszko, dr K.Ciepliński).

VII.    Warsztaty logoterapii – problemy kliniczne część 2 ( dr D. Perszko, dr K.Ciepliński).

1.    Kryzysy rozwojowe.

2.   Konflikty wartości.

3.   Niepokój neurotyczny i egzystencjalny.

4.   Lęk, poczucie winy, nerwica noogenna.

5.   Frustracja egzystencjalna i depresja egzogenna.

6.   Zaburzenia poczucia sensu życia.

7.   Egzystencjalny narcyzm.

8.   Uzależnienia chemiczne i behawioralne.

9.   Zaburzenia adaptacyjne i zaburzenia zachowania.

 

 

VIII. Warsztaty logoterapii – osobiste programy terapii (mgr J. Kasprzak).

 

IX.    Warsztaty logoterapii – doświadczenie egzystencjalne w pracy z grupą (dr I.Kaczmarczyk).

X.     Warsztaty logoterapii – doświadczenie egzystencjalne w pracy z grupą- część 2 (dr I.Kaczmarczyk).

 

 

 

Bloki I-III – wykłady, konwersatoria

(konwersatoria rozumiem tu dwojako - jako wykład interaktywny, gdy prowadzący inspiruje grupę do reagowania na głoszone treści oraz jako planową dyskusję na podstawie podanej literatury i pytań problemowych – w każdym razie i jedno i drugie jest głównie teoretyczne).

 

Bloki IV-X – seminaria i warsztaty

(seminarium traktuję tu jako wprowadzenie prowadzącego w tematykę zajęć, praktyczne odnoszenie się do teorii z bloków I-III, a warsztaty to  praca na przykładach uczestników, symulacje, opisy przypadków, prace w zespołach, dawanie informacji zwrotnych, itp.).

 

Razem: 10 x 30 je =300 je

 

Koszt uczestnictwa

Ilość spotkań: 10 zjazdów 3-dniowych

Koszt jednego zjazdu to: 600 zł

Koszt całości: 6.000 zł   (dla grupy około 16 osób)

 

Prowadzący

Prowadzący odbywali szkolenia w zakresie logoterapii i noo-logoterapii pod kierunkiem ks.prof. Kazimierza Popielskiego, prowadzili zajęcia z zakresu logoterapii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Instytucie Psychologii Egzystencjalnej Uniwersytetu w Trnavie (Słowacja), są autorami licznych publikacji z zakresu logoterapii i psychologii egzystencjalnej.

dr Krzysztof Ciepliński, psycholog, psychoterapeuta, trener psychodramy, pracuje w Katedrze Psychoterapii i Psychologii Zdrowia KUL w Lublinie oraz MD Clinic w Warszawie, prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową.

dr Dariusz Perszko, psycholog, trener, terapeuta Studenckiej Szkoły Higieny Psychicznej, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puławach, zajmuje się pomocą psychologiczną, psychoterapią i terapią grupową.

dr Piotr Szczukiewicz, psycholog, psychoterapeuta w Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin w Lublinie, pracuje w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS w Lublinie, członek "Viktor Frankl Institute of Logotherapy", zajmuje się poradnictwem psychologicznym, indywidualną terapią psychologiczną, terapią rodzin i par.

mgr Jacek Telesfor Kasprzak- psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień, trener- superwizor PTP,

 

oraz gościnnie:

 

dr Ireneusz Kaczmarzyk, socjolog, trener i superwizor PTP, wykładowca w Szkole Psychoterapii „INTRA”, konsultant i szkoleniowiec, specjalizuje się w egzystencjalnym podejściu w psychoterapii, redaktor naczelny pisma "Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia".