Drukuj
Sty
07

Szkolenie dla realizatorów Gminnych Programów Profilaktyki

Nauka zachowań asertywnych ma pozwolić  w trudnych sytuacjach zawodowych wybrnąć z godnością, bez ranienia innych osób, bez atakowania innych obronić swoje zdanie, odmówić w niewygodnej dla siebie sytuacji, wprost wyrazić swe uczucia.
Ponadto uczestnicy mogą nauczyć się stanowczego egzekwowania swoich praw i rozprawić się z utrudniającym asertywne zachowania wewnętrznym monologiem.
Trening pozwoli uczestnikom zapoznać się z głównymi zasadami i kierunkami dalszej osobistej pracy w tym zakresie. Wprowadzanie zasad zachowań asertywnych powinno ułatwić bardziej stanowcze i ludzkie realizowanie zadań wynikających z programu profilaktyki.

 

 

TRENING ASERTYWNOŚCI
dla realizatorów Gminnych Programów Profilaktyki1.    Zakres tematyczny oferowanych  zajęć, cele i metody

Cele;

  • Poznanie siebie, swoich zasobów i deficytów oraz osobistych schematów funkcjonowania
  • Nauczenie się otwartej komunikacji, budowania klimatu otwartości i zaufania
  • Uzyskanie wiedzy na temat zachowań asertywnych
  • Poznanie praw stosowanych w asertywnym funkcjonowaniu
  • Rozpoznanie własnych zasobów i ograniczeń w stosowaniu zachowań asertywnych
  • Poznanie wiedzy dotyczącej asertywności w relacjach zawodowych
  • Uzyskanie umiejętności rozwiązywania aktualnych problemów zawodowych i osobistych z wykorzystaniem asertywności
  • Zwiększenie poziomu kompetencji uczestników w zakresie zachowań asertywnych

Nauka zachowań asertywnych ma pozwolić  w trudnych sytuacjach zawodowych wybrnąć z godnością, bez ranienia innych osób, bez atakowania innych obronić swoje zdanie, odmówić w niewygodnej dla siebie sytuacji, wprost wyrazić swe uczucia.
Ponadto uczestnicy mogą nauczyć się stanowczego egzekwowania swoich praw i rozprawić się z utrudniającym asertywne zachowania wewnętrznym monologiem.
Trening pozwoli uczestnikom zapoznać się z głównymi zasadami i kierunkami dalszej osobistej pracy w tym zakresie. Wprowadzanie zasad zachowań asertywnych powinno ułatwić bardziej stanowcze i ludzkie realizowanie zadań wynikających z programu profilaktyki.

Metody:


•    Psychoedukacja
•    Trening psychologiczny


Ilość godzin: część I - 25 godzin, część II - 25 godzin

Terminy treningów; do uzgodnienia

Koszt od osoby: 1.500 zł + koszt pobytu