Drukuj
Lis
13

KRÓTKOTERMINOWA TERAPIA PAR – PROCES ZDROWIENIA W UZALEŻNIENIU

WOTUW w Czarnym Borze we współpracy ze Szkołą Psychoterapii Uzależnień CEDR i Polskim Towarzystwem Psychoterapii Uzależnień ogłasza nabór na szkolenie pod nazwą:

 

 

 

KRÓTKOTERMINOWA TERAPIA PAR – PROCES ZDROWIENIA W UZALEŻNIENIU

Pierwszeństwo mają terapeuci uzależnień zatrudnieni w placówkach lecznictwa uzależnień na terenie województwa dolnośląskiego oraz członkowie PTPU.

KRÓTKOTERMINOWA TERAPIA PAR –PROCES ZDROWIENIA W UZALEŻNIENIU

Jest to program wspomagający leczenie osób uzależnionych. Zainicjowany i wprowadzany do placówek leczenia uzależnienia przez PARPA.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób pracujących w placówkach leczenia uzależnień, które dysponują następującymi kwalifikacjami:

1. mają certyfikaty specjalisty psychoterapii uzależnień, lub

2. ubiegają się o certyfikat specjalistów psychoterapii uzależnień – i mają ukończony co najmniej I etap programu szkolenia, lub

3. mają certyfikaty psychoterapeutów, lub

4. ubiegają się o certyfikaty psychoterapeutów, lub są mgr psychologii

5. gotowe są poddać superwizji swoją pracę z małżeństwami, parami

6. są gotowe uczestniczyć we całości dwóch zjazdów szkolenia, które stanowią integralną całość szkolenia.

Cele szkolenia:

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie krótkoterminowej pracy z parą z problemem uzależnień.

2. Usystematyzowanie wiedzy na temat metod pracy terapeutycznej z parą, takich jak: neutralność, pytania cyrkularne, wzmacnianie zasobów do dokonywania zmian itp.

3. Zapoznanie z 8 sesyjnym programem Krótkoterminowa Terapia Par – proces zdrowienia w uzależnieniu. Oferta dla osób uzależnionych i ich partnerów w podstawowym etapie terapii.

4. Ćwiczenie przedstawionego programu pracy z parą.

5. Nabycie umiejętności pracy z parą we wczesnym okresie zdrowienia.

6. Poszerzenie oferty terapeutycznej placówek leczenia uzależnień.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Konsultacja pary: diagnoza problemowa, określenie celów pracy terapeutycznej, uzgodnienie i urealnienie oczekiwań członków rodziny wobec siebie.

2. Rozmowy motywujące do wprowadzania zmian w oparciu o uzgodnione cele.

3. Analiza gotowości do zmian i wzmacnianie zasobów rodziny i pary.

4. Poprawa komunikacji w parze i rodzinie.

5. Zmiana wzorców komunikacyjnych.

6. Rola pary w szerszym systemie rodzinnym, praktyki wychowawcze.

7. Intymność w związku.

8. Kończenie krótkoterminowego procesu terapeutycznego.

Osoby realizujące szkolenie:

Barbara Bętkowska – Korpała, doktor habilitowany psychologii, specjalista psychologii klinicznej, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Europejskiej Szkoły Psychoterapii Socjo-somatoanalitycznej, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Socjo-Somatoanalitycznej i Gestalt.

Jolanta Ryniak, magister psychologii, superwizor i specjalista psychoterapii uzależnień, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, trener Europejskiej Szkoły Psychoterapii Socjo-Somatoanalitycznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Organizacja szkolenia:

1. Szkolenie odbywa się w dwóch częściach, obejmuje 60 godzin szkoleniowych (2 części x 3 dni)

2. Maksymalna liczba uczestników 16 osób – decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Termin szkolenia: 01 – 03.02.2016 oraz 11 – 13.04.2016 roku.

4. Koszt uczestnictwa:  1 300,00zł

Koszt uczestnictwa dla członków PTPU: 1 200,00

Każdy uczestnik zobowiązany jest uiścić opłatą rejestracyjną w wysokości 500 zł  do dnia 11.01.2016 roku (informujemy, że kwota opłaty rejestracyjnej jest odliczana z kosztów całego szkolenia). Rezygnacja ze szkolenie wiąże się z utrata opłaty rejestracyjnej.

Kontakt:

Małgorzata Skwira-Nowakowska

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

tel.: 74 845 02 00

Pobierz ofertę