Drukuj
Sty
03

Szkolenia dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej, pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie, oraz dla kuratorów sądowych

Zakres Szkolenia
Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję pogłębić znajomość prawnego funkcjonowania pracownika socjalnego w związku ze zmieniającymi się przepisami ustawy oraz poznają prawne uwarunkowania kontraktu socjalnego jako narzędzia pomocy społecznej. Jednym z ważnych elementów szkolenia będzie poznanie i zrozumienie mechanizmów funkcjonowania osoby uzależnionej i rodziny z problemem alkoholowym oraz takich zjawisk jak: przemoc domowa,. Bezrobocie. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z metodologią konstruowania indywidualnego planu pomocy i motywowanie do leczenia odwykowego – zawieranie kontraktu socjalnego.

Zajęcia realizowane są w formule pracy grupowej. Wymagane jest uczestnictwo w trzech integralnych częściach szkolenia. Łącznie 75 godzin pracy seminaryjno - warsztatowej realizowanej w systemie weekendowym (piątek, sobota, niedziela) w odstępach trzytygodniowych.
Możliwość zorganizowania szkolenia w ośrodku szkoleniowym Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze.

Koszt szkolenia
Koszt uczestnictwa 1 osoby (zajęcia, noclegi i wyżywienie) wynosi 1.900 zł.

Miejsce zajęć
Czarny Bór k/Wałbrzycha, Lubawka, Radomyśl k/Stalowej Woli, Dziwnówek, Mielno (cena szkolenia może ulec zmianie ze względu na zróżnicowane koszty pobytu).

Terminy zajęć
Dokładne terminy zostaną ogłoszone po ustaleniu listy kandydatów.