Drukuj
Sty
07

Interwencja kryzysowa wobec pacjentów uzależnionych i członków ich rodzin

Wykład prezentowany uczestnikom opublikowany jest w TUW. Omówiony jest kryzys psychologiczny, zasady powstawania kryzysu, typowe reakcje i zachowania. Druga część wykładu omawia syndrom presuicydalny i typowe kryzysy dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Problem nawrotów traktowany jest w kategoriach kryzysu.

 

OFERTA SZKOLENIOWA
Warsztaty szkoleniowe dla certyfikowanych terapeutów uzależnieńTemat: Interwencja kryzysowa wobec pacjentów uzależnionych i członków ich rodzin

I. Cel szkolenia;
1.    Dostarczenie wiedzy na temat kryzysu psychologicznego
2.    Rozpoznanie przejawów kryzysu u pacjentów uzależnionych i współuzależnionych.
3.    Dostarczenie wiedzy na temat interwencji psychologicznej w kryzysie i prowadzenia psy-choterapii kryzysowej.
4.    Dostarczenie wiedzy na temat syndromu presuicydalnego.
5.    Trenowanie umiejętności pracy z osobą z myślami i tendencjami samobójczymi.
6.    Trenowanie nowo nabytych umiejętności w kontakcie indywidualnym.

II. Metody szkolenia:
1.    Wykład:
Dostarczenie wiedzy na temat kryzysu psychologicznego i syndromu presuicydalnego 
u  osób uzależnionych i współuzależnionych                                               -  2 godziny

Wykład prezentowany uczestnikom opublikowany jest w TUW. Omówiony jest kryzys psychologiczny, zasady powstawania kryzysu, typowe reakcje i zachowania. Druga część wykładu omawia syndrom presuicydalny i typowe kryzysy dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Problem nawrotów traktowany jest w kategoriach kryzysu.


Dostarczenie wiedzy na temat pracy terapeutycznej w ww. sytuacjach    - 2 godziny

Uczestnicy szkolenia zapoznani są z podstawami psychoterapii krótkoterminowej w ujęciu poznawczym Becka i Ellisa. Prezentowane są podstawowe paradygmaty postępowania. Ważne jest dostarczenie wiedzy o tym na co w poszczególnych rodzajach kryzysów należy zwrócić  uwagę.
2.    Warsztat
(nagrania video, psychodramy, praca przy kamerze)                                       - 26 godzin
Nagrania prezentowane przez wykładowców mają służyć zobrazowaniu treści prezentowanych na wykładzie. Dalsza praca warsztatowa to psychodramy nagrywane na video i następnie analizowane na grupie pod kontem stosowania reakcji,  technik adekwatnych do granej sytuacji. Grupa ma szansę analizować, dawać swoje propozycje sprawdzać efekty innych reakcji.
3.    Spodziewane efekty
( uczestnicy szkolenia nauczą się rozpoznawania sytuacji kryzysowej u swoich pacjentów oraz nabędą umiejętności przygotowywania odpowiedniej strategii pracy dla różnego rodzaju kryzysów; uczestnicy po-szerzą wiedzę o syndromie presuicydalnym i przygotują się do pracy z pacjentami o tendencjach samobój-czych. )

III. Czas trwania szkolenia - 30 godzin;

IV. Koszt uczestnictwa od 1 osoby 450zł lub dla zespołu 4500zł brutto

V.     Przewidywane terminy;   do uzgodnienia