Drukuj
Sty
03

Małżeński Trening Asertywności (MATRAS)

Jest to procedura terapeutyczna nastawiona na pomoc w rozwijaniu i usprawnianiu relacji małżeńskich. Trening ten proponuje uczestnikom doskonalenie umiejętności:

1) poprawnego komunikowania się (Uczciwa kłótnia małżeńska)
2) asertywnego rozwiązywania problemów w małżeństwie (Wspólne wartości, Prywatność w małżeństwie, Kontakty seksualne)
3) asertywnego rozwiązywania problemów pojawiających się w rodzinie (Wspólny dom, Rodzice-Teściowie, Nasze Dzieci).


MATRAS proponowany jest zarówno dla młodych małżeństw jak i dla tych dojrzałych, które także chcą poprawić swą wzajemną komunikację i twórczo rozwiązywać pojawiające się problemy. Szczególnie cenny jest dla zdrowiejących małżeństw z problemem alkoholowym. Program kończy się podpisaniem nowej „Umowy Małżeńskiej”.

Zajęcia realizowane są w formule pracy grupowej. Wymagane jest uczestnictwo w trzech integralnych częściach zajęć. Łącznie 75 godzin pracy terapeutycznej realizowanej w systemie weekendowym (piątek, sobota, niedziela) w odstępach dwutygodniowych. Możliwość zorganizowania treningów w ośrodku szkoleniowym Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze.

Wymogi formalne i organizacyjne
Do udziału w treningu przyjmujemy jedynie pary (małżeństwa, konkubinaty). Dla osób uzależnionych wymagane jest odbycie pełnego cyklu terapii uzależnienienia i zachowana minimum półroczna abstynencja. Dla osób współuzależnionych wymagane odbycie pełnego cyklu psychoedukacji.

 

Koszt Szkolenia

Koszt uczestnictwa (szkolenie, noclegi i wyżywienie) wynosi

2200 zł (od pary)

płatne w dwóch ratach na konto CEDR:

PKO BP SA o/Kamienna Góra 47 1020 5095 0000 5302 0134 6782

Miejsce Szkolenia

Czarny Bór k/Wałbrzycha, Lubawka, Radomyśl k/Stalowej Woli, Dziwnówek, Mielno (cena szkolenia może ulec zmianie ze względu na zróżnicowane koszty pobytu).

Terminy Szkolenia

Dokładne terminy zostaną ogłoszone po ustaleniu listy kandydatów.

 

Kandydaci na MATRAS PTPU proszeni są o pobranie ankiety kandydata (każdy z partnerów indywidualnie) ze strony www.centrum-cedr.pl i przesłanie jej z podpisanymi oświadczeniami na adres:
Centrum Edukacji Doradztwa I Rozwoju Sp. z o.o.
58-379 Czarny Bór, Borówno 78 
Telefon: 784-106-877