Drukuj
PDF
Sty
03

Twórcze Rozwiązywanie Osobistych Problemów (TROP)

OFERTA NA ROK 2012

Twórcze Rozwiązywanie Osobistych Problemów (TROP)
Program ten przeznaczony jest dla pacjentów placówek odwykowych, osób współuzależnionych oraz trzeźwiejących alkoholików w Klubach Abstynenta. Program daje szansę , aby środowiska abstynenckie rozwijały się i uczyły twórczo rozwiązywać swe problemy.

Temat szkolenia obejmuje:

Pierwszy TROP – JA I INNI LUDZIE To trening umiejętności interpersonalnych, który ma pozwolić uczestniczącej w nim osobie, zobaczyc samego siebie oczami innych ludzi. Udział w treningu pozwala odkryć wszystkie swoje zalety orzaz źródła swych problemów. Uczestnicy mają okazję poznać to czego chcą i8 czego nie chcą w kontakcie z innymi oraz mogą nauczyć się rozpoznawać i wyrażać swe uczucia. Jest to także dobra okazja, aby zaprzyjaźnić się z innymi. Czas trwania 50 godzin.

Drugi TROP – JA I MOJE PROBLEMY
Drugie spotkanie to kontaktowanie się ze samym sobą oraz podjęcie próby rozpoznawania i rozwiązywania swych najważniejszych problemów. Uczestnik przy pomocy terapeuty i grupy może bezpiecznie przejść przez trudne dla siebie obszary. Jest to okazja do poznania tego czego się chce i czego się nie chce w kontakcie z samym sobą. Wreszcie jest to czas aby zaprzyjaźnić się ze sobą. Czas trwania 50 godzin.

Trzeci TROP – JA I MOJE ZDROWIE Trening ten poświecony jest rozpoznaniu własnej definicji zdrowia oraz uczeniu się praktycznych umiejętności jak poprawić jego stan. Uczestnicy poznają nie tylko różne sposoby osiągania stanu relaksu i odprężenia, ale również sposoby uzyskiwania koncentracji i wytrwałości. Uaktywnienie sił psychicznych pozwoli im na zmianę swej osobistej historii. Uczestnicy będą mieli okazję prześledzić swój stosunek do zdrowia, życia od pierwszych chwil istnienia. Czas trwania 50 godzin.

Czwarty TROP – JA I MOJE ZASOBY
Jest to ostatnie spotkanie, które Stawarza okazję każdemu człowiekowi na spotkanie się ze swymi potencjałami. Uczestnicy będą poznawali i zmieniali stare schematy swego funkcjonowania, myślenia. Radosna twórczość i rozwiniecie swych skrzydeł to, czego będą mogli zaznać uczestnicy tego spotkania. Spotkanie uwieńczy zbudowanie swego programu rozwoju. Czas trwania 50 godzin.

Wymogi formalne i organizacyjne Dla osób uzależnionych wymagane jest odbycie pełnego cyklu terapii uzależnienia i zachowana minimum roczna abstynencja. Dla osób współuzależnionych wymagane odbycie pełnego cyklu psychoedukacji.

 

Koszt Szkolenia:

Koszt uczestnictwa (szkolenie, noclegi i wyżywienie) wynosi: 3.400 zł
500 zł opłata rejestracyjna płatna przed wysyłką kwestionariusza + pozostała kwota płatna
w dwóch ratach w trakcie trwania szkolenia na konto CEDR:
PKO BP SA o/Kamienna Góra 47 1020 5095 0000 5302 0134 6782

Miejsce Szkolenia:

Siedziba Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu
w Czarnym Borze, ul. Parkowa 8

Terminy Szkolenia:

- 27-31 sierpnia 2012 r.
- 24-28 września 2012 r.
- 22-26 października 2012 r.
- 26-30 listopada 2012 r.

Kandydaci na Twórcze Rozwiązywanie Osobistych Problemów PTPU proszeni są o wypełnienie ankiety kandydata i przesłanie jej z podpisanymi oświadczeniami oraz potwierdzeniem dokonania opłaty rejestracyjnej na adres:


Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju Sp. z o.o.
58-379 Czarny Bór, Borówno 78

 

Pobierz kwestionariusz zgłoszeniowy