Drukuj
PDF
Sty
05

PROGRAM DALSZEGO ZDROWIENIA

Proponowane przez nas programy przeznaczone są dla absolwentów placówek lecznictwa odwykowego (dla osób uzależnionych i współuzależnionych), u których w procesie terapii wystąpiły trudności z przeżywaniem złości i wyrażaniem jej w sposób konstruktywny. Wśród ludzi z problemem alkoholowym jest wiele osób, które poprzez nadmierne złoszczenie się i agresję w zachowaniach niweczą wielomiesięczne efekty terapii.

 

 

PROGRAM 1 –
„ŚWIAT ŻÓŁCIĄ ZALANY” czyli jak radzić sobie ze złością i agresją.
Tematy poruszane w programie mogą stanowić wyjątkową okazję do
systematycznego przyjrzenia się problemowi swej złości i agresji w kontaktach ze
sobą i innymi ludźmi. Uczestnicy dowiedzą się skąd się bierze złość i agresja, w jaki sposób
przeżywają i wyrażają swoją złość oraz jaki wpływ wywarła na ich dotychczasowe życie.
Ponadto każdy uczestnik nauczy się rozpoznawać sygnały swojej złości i konstruktywnie ją
wyrażać.

Zajęcia realizowane są w formule pracy grupowej. Wymagane jest uczestnictwo w dwóch
integralnych częściach zajęć. Łącznie 50 godzin pracy terapeutycznej realizowanej w
systemie weekendowym (piątek, sobota, niedziela) w odstępach dwutygodniowych.
Wymogi formalne i organizacyjne
Dla osób uzależnionych wymagane jest odbycie pełnego podstawowego cyklu terapii
uzależnienienia i zachowana minimum półroczna abstynencja. Dla osób współuzależnionych
wymagane odbycie pełnego cyklu psychoedukacji.

Koszt terapii
Koszt uczestnictwa (szkolenie, noclegi i wyżywienie) wynosi 650,00 zł .


Miejsce prowadzenia zajęć
Czarny Bór k/Wałbrzycha, Lubawka, Radomyśl k/Stalowej Woli, Dziwnówek, Mielno (cena
szkolenia może ulec zmianie ze względu na zróżnicowane koszty pobytu).


Terminy zajęć
Dokładne terminy zostaną ogłoszone po ustaleniu listy kandydatów.

 

 

PROGRAM 2 –
„JESTEM SOBĄ” czyli jak asertywnie wyrażać siebie
Nauka zachowań asertywnych pozwoli osobom, uzależnionym i współuzależnionym,
wybrnąć z godnością z różnych trudnych sytuacji. Trening uczy:

  1. jak bez atakowania innych można obronić swoje zdanie,
  2. jak odmówić w niewygodnej dla siebie sytuacji,
  3. jak wprost wyrazić swe uczucia,
  4. jak stanowczo egzekwować swoje prawa,
  5. jak rozprawić się z tajemniczym monologiem wewnętrznym,
  6. jak nawiązywać kontakty towarzyskie i pozytywnie prezentować się w środowisku.

Zajęcia realizowane są w formule pracy grupowej. Wymagane jest uczestnictwo w dwóch
integralnych częściach zajęć. Łącznie 50 godzin pracy terapeutycznej realizowanej w
systemie weekendowym (piątek, sobota, niedziela) w odstępach dwutygodniowych.
Wymogi formalne i organizacyjne
Dla osób uzależnionych wymagane jest odbycie pełnego podstawowego cyklu terapii
uzależnienienia i zachowana minimum półroczna abstynencja. Dla osób współuzależnionych
wymagane odbycie pełnego cyklu psychoedukacji.


Koszt terapii
Koszt uczestnictwa (szkolenie, noclegi i wyżywienie) wynosi 650,00 zł .


Miejsce prowadzenia zajęć
Czarny Bór k/Wałbrzycha, Lubawka, Radomyśl k/Stalowej Woli, Dziwnówek, Mielno (cena
szkolenia może ulec zmianie ze względu na zróżnicowane koszty pobytu).


Terminy zajęć
Dokładne terminy zostaną ogłoszone po ustaleniu listy kandydatów.