Drukuj
PDF
Sty
05

SZKOŁA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

SZKOŁA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

– szkolenie dla osób ubiegających się o certyfikat PARPA -


Szkolenie to prowadzone jest na podstawie udzielonej przez PARPA akredytacji i zgodnie z wymaganym „Programem szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i współuzależnienia”. Spełnia ono nowe warunki jakie są przewidziane dla szkoleń w “Programie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego” z dnia 7 grudnia 2006 r.” (nowelizacja z dnia 12 lutego 2008 r.)


Szkolenie przeznaczone jest dla osób ubiegających się o certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub certyfikat instruktora terapii uzależnień.


Nasza nowa Szkoła Psychoterapii Uzależnień oferuje 690 godzin zajęć dydaktycznych.
Integruje ona zajęcia teoretyczne i praktyczne występujące dotychczas w dwóch kursach szkoleniowych na I etapie (Studium Umiejętności Psychologicznych) i na II etapie (Studium Psychoterapii Uzależnień) procesu certyfikowania.


Zajęcia będą odbywały się w trzech blokach tematycznych:

  • I. blok zajęć treningowych
  • II. blok zajęć wykładowych
  • III. blok zajęć praktycznych


Koszt uczestnictwa


Koszt uczestnictwa dla osób rozpoczynajacych proces certyfikowania wynosi 8.500 zł

(dydaktyka i materiały).

 

Koszt uczestnictwa dla osób po ukonczonych szkoleniach SUP lub równoważne wynosi
6.500 zł (dydaktyka i materiały).

 

Podczas sesji treningowych nocleg jest obowiazkowy w miejscu szkolenia. Student ma
zapewniony pobyt (nocleg i wyżywienie) w placówce szkoleniowej. Koszt pobytu wynosi 60 zł (osobodzień).

 

Szczegóły rekrutacji