Drukuj
PDF
Sty
07

Młodzieżowa Akademia Trzeźwości

Program  Profilaktyki   Uzależnień  w  szkołach

Program  podstawowy  ukazujący  dzieciom  i  młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych  zagrożenia płynące z zażywania alkoholu i narkotyków. Zajęcia przewidują lekcje wychowawcze dla uczniów, wywiadówki dla  rodziców i Rady Pedagogiczne dla nauczycieli.

Program zaawansowany przeznaczony jest dla tej grupy uczniów, która z różnych powodów ma trudności osobiste i jest w grupie ryzyka.  Zajęcia obejmują cykl zajęć  pozalekcyjnych wdrażających program psychokorekcyjny.