Samorządna Gmina

Wsparcie  Gmin  w projektowaniu  i monitorowaniu  programów  zdrowia  publicznego,  przeciwdziałania przemoc y,  rozwiązywania  problemów   uzależnień.

Doskonalenie  zawodowe pracowników  samorządowych  w zakresie kompetencji  interpersonalnych,  osobistej skuteczności  oraz  planowania  rozwoju  firmy.

Drukuj
PDF
Kwi
25

Podstawowe szkolenia dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju Sp. z o. o. wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Czarnym Borze przesyła ofertę na podstawowe szkolenia dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodne z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.

Drukuj
PDF
Lis
13

KRÓTKOTERMINOWA TERAPIA PAR – PROCES ZDROWIENIA W UZALEŻNIENIU

WOTUW w Czarnym Borze we współpracy ze Szkołą Psychoterapii Uzależnień CEDR i Polskim Towarzystwem Psychoterapii Uzależnień ogłasza nabór na szkolenie pod nazwą:

 

 

Drukuj
PDF
Sty
03

Szkolenia dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej, pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie, oraz dla kuratorów sądowych

Zakres Szkolenia
Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję pogłębić znajomość prawnego funkcjonowania pracownika socjalnego w związku ze zmieniającymi się przepisami ustawy oraz poznają prawne uwarunkowania kontraktu socjalnego jako narzędzia pomocy społecznej. Jednym z ważnych elementów szkolenia będzie poznanie i zrozumienie mechanizmów funkcjonowania osoby uzależnionej i rodziny z problemem alkoholowym oraz takich zjawisk jak: przemoc domowa,. Bezrobocie. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z metodologią konstruowania indywidualnego planu pomocy i motywowanie do leczenia odwykowego – zawieranie kontraktu socjalnego.

Drukuj
PDF
Sty
07

Szkolenie dla realizatorów Gminnych Programów Profilaktyki

Nauka zachowań asertywnych ma pozwolić  w trudnych sytuacjach zawodowych wybrnąć z godnością, bez ranienia innych osób, bez atakowania innych obronić swoje zdanie, odmówić w niewygodnej dla siebie sytuacji, wprost wyrazić swe uczucia.
Ponadto uczestnicy mogą nauczyć się stanowczego egzekwowania swoich praw i rozprawić się z utrudniającym asertywne zachowania wewnętrznym monologiem.
Trening pozwoli uczestnikom zapoznać się z głównymi zasadami i kierunkami dalszej osobistej pracy w tym zakresie. Wprowadzanie zasad zachowań asertywnych powinno ułatwić bardziej stanowcze i ludzkie realizowanie zadań wynikających z programu profilaktyki.