Poradnia Diagnostyczna

 

Poradnia Diagnostyczna

  • badania psychologiczne inteligencji, osobowości , Cun,
  • badania kierowców

 

Drukuj
PDF
Kwi
19

Badania psychologiczne

Po co poddawać się badaniom psychologicznym?

Badania psychologiczne, uzgodnione wcześniej ze specjalistą pozwolą Państwu m.in.
- być pomocą w potwierdzeniu diagnozy psychiatrycznej.
- zrozumieć swoje zachowanie i określić specyficzne problemy
- zaplanować psychoterapię, szkolenia, treningi czy warsztaty psychologiczne
- określić swoje słabe i mocne strony,
- poznać swój iloraz inteligencji (IQ),


Organizacja i przebieg badania:

Badania poniższymi testami psychologicznymi odbywają się w Poradni Konsultacyjno -diagnostycznej CHP i prowadzone są przez wykwalifikowanego psychologa. Wyniki badań oraz ich interpretację mogą Państwo odebrać w placówce lub mogą być wysłane na podany przez Państwa adres korespondencyjny. Jednakże warto umówić się na oddzielne spotkanie z psychologiem, które poświęcone będzie omówieniu uzyskanych przez Państwa wyników i zaplanowaniu ewentualnego, dalszego postępowania.

W naszej Poradni wykonujemy następujące testy: