Poradnia Psychologiczna

Poradnia Psychologiczna

 • psychoterapia nerwic
 • psychoterapia zaburzeń osobowości
 • komunikacyjna terapia par
 • psychoterapia uzależnień
 • psychoterapia zaburzeń nawyków i popędów
 • psychoterapia ofiar przemocy
 • psychoterapia sprawców przemocy
 • psychoterapia zaburzeń seksualnych
 • psychoterapia osób z otyłością

Drukuj
PDF
Sty
07

Komunikacyjna Terapia Par

Trening Komunikacji Małżeńskiej opiera się na nauce poprawnego komunikowania się zaczerpniętego z teoretycznego modelu Komunikacyjnej Terapii Małżeństw (EPL- Ehevorbereitung – Ein Partnerschaftliches Lernprogramm- J. Engl, Franz Thurmaier).

 1. Rozpoznanie jak komunikują się małżonkowie.
 2. Wykład o  błędach w komunikacji
 3. Rozpoznawanie błędów u siebie
 4. Wykład o poprawnej komunikacji
 5. Trenowanie sprawności mówiącego i słuchającego
 6. Rozwiązywanie problemów małżeńskich (dom, praca, rodzina, seks)
 7. Oczekiwania wobec małżeństwa
Drukuj
PDF
Sty
03

Małżeński Trening Asertywności (MATRAS)

Jest to procedura terapeutyczna nastawiona na pomoc w rozwijaniu i usprawnianiu relacji małżeńskich. Trening ten proponuje uczestnikom doskonalenie umiejętności:

1) poprawnego komunikowania się (Uczciwa kłótnia małżeńska)
2) asertywnego rozwiązywania problemów w małżeństwie (Wspólne wartości, Prywatność w małżeństwie, Kontakty seksualne)
3) asertywnego rozwiązywania problemów pojawiających się w rodzinie (Wspólny dom, Rodzice-Teściowie, Nasze Dzieci).