Lis15

Akademia Bezpieczny Dom

Akademia Bezpieczny Dom

AKADEMIA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
„BEZPIECZNY DOM”

Zajęcia w Akademii skierowane są do wszystkich przedstawicieli służb i instytucji pracujących z ofiarami i sprawcami przemocy, w szczególności: pracowników punktów konsultacyjnych, policjantów, pracowników socjalnych, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, nauczycieli, pracowników lecznictwa odwykowego, przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych.

 

AKADEMIA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

„BEZPIECZNY DOM”

Zajęcia w Akademii skierowane są do wszystkich przedstawicieli służb i instytucji pracujących z ofiarami i sprawcami przemocy, w szczególności: pracowników punktów konsultacyjnych, policjantów, pracowników socjalnych, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, nauczycieli, pracowników lecznictwa odwykowego, przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych, doświadczonych trenerów: mgr Jacka Kasprzaka, mgr Sławomira Graba, mgr Henryka Kędzierskiego, mgr Agatę Filip, mgr Kamilę Mędrykiewicz,
mgr Mieczysława Potrzuskiego.

Szkolenie składa się z trzech integralnych części:

SESJA I : „Zrozumienie przemocy- psychologiczne i prawne aspekty zjawiska”

SESJA II : „Psychologiczny portret ofiary i sprawcy przemocy domowej”

SESJAI III : „Pomoc psychologiczna dla ofiary i sprawcy przemocy domowej”

Każde spotkanie w Akademii to ponad 30 godzin pracy teoretycznej i praktycznej. Łącznie uczestnik Akademii weźmie udział w 25 godzinach wykładów, 10 godzinach seminariów oraz 65 godzinach warsztatów.

 

Koszt szkolenia

Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi: 1.800 zł

Miejsce zajęć

Czarny Bór k/Wałbrzycha, Kamienna Góra

(cena szkolenia może ulec zmianie ze względu na zróżnicowane koszty pobytu).

 


Cały czas trwa rekrutacja do ,,Akademi bezpieczny Dom" 

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą email lub telefonicznie.