Doradztwo

Drukuj
PDF
Lut
01

Program 28 dni w CEDR Mokowo

Ośrodek w Mokowie działa pod nazwą Ośrodek Terapii Uzależnień CEDR - Mokowo. Przyjmujemy osoby dorosłe, od 18 roku życia, uzależnione od wszelkich środków psychoaktywnych. Dysponujemy 30 miejscami, w pokojach 3 i 4, osobowych. Budynek wyposażony jest w 6 łazienek,  jadalnię, gabinety terapii indywidualnej i sale terapii grupowej. Prawdopodobnie jako jedyny ośrodek terapii uzależnień w Polsce posiadamy 200m salę gimnastyczną, wyposażoną w kosze i siatkę do gry w piłkę,  stół do tenisa stołowego, maty do jogi lub innych ćwiczeń. Dla lubiących ruch na świeżym powietrzu jest boisko do piłki nożnej i duży ogród. Ośrodek mieści się w uroczej,małej wsi Mokowo, w wyremontowanym obiekcie, będącym kiedyś szkołą podstawową.

Drukuj
PDF
Sty
07

Interwencja kryzysowa wobec pacjentów uzależnionych i członków ich rodzin

Wykład prezentowany uczestnikom opublikowany jest w TUW. Omówiony jest kryzys psychologiczny, zasady powstawania kryzysu, typowe reakcje i zachowania. Druga część wykładu omawia syndrom presuicydalny i typowe kryzysy dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Problem nawrotów traktowany jest w kategoriach kryzysu.

Drukuj
PDF
Sty
07

Złość pacjenta – złość terapeuty. Rozpoznawanie źródeł i metody pracy terapeutycznej

*Uczestnicy szkolenia rozpoznają swój indywidualny sposób uczestniczenia w relacji terapeutycznej z osobą agresywną; posiądą wiedzę z zakresu technik i postaw terapeutycznych w relacji ze złośnikami; posiądą wiedzę na temat osobistego sposobu radzenia sobie ze złością w relacjach prywatnych i zawodowych.
*Uczestnicy nabędą umiejętności odróżniania perspektywy terapeutycznej od perspektywy osobistej oraz zastosowania odpowiednich technik terapeutycznych z relacji z pacjentami agresywnymi.

*Uczestnicy nabędą umiejętności oderwania się od swojego punktu widzenia oraz komunikowania tego pacjentowi swej złości w sposób dla niego zrozumiały; nabędą umiejętności świadomego i celowego stosowania technik kierowania swoją złością.

Drukuj
PDF
Sty
07

Uczenie zachowań konstruktywnych pacjentów

*Uczestnicy rozpoznają swoje  indywidualne zasoby w byciu asertywnym; posiądą wiedzę z zakresu tech-nik prowadzenia treningu asertywności; posiądą wiedzę na temat osobistego sposobu radzenia w sposób asertywny w relacjach prywatnych i zawodowych.
*Uczestnicy nabędą umiejętności adekwatnego zastosowania odpowiednich technik zmiany zachowań w  relacji z pacjentami na różnych etapach psychoterapii,

*Uczestnicy nabędą umiejętności prowadzenia i tworzenia treningów zmiany zachowań adekwatnych dla pacjenta na poszczególnych etapach terapii.

Drukuj
PDF
Sty
07

Psychoterapia osób z zaburzeniami osobowości

Uczestnicy posiądą wiedzę na temat diagnozowania osobowości o typie zależnym, rozpoznają swoje  indywidualne trudności w kontakcie z tymi pacjentami,

Uczestnicy nabędą umiejętności adekwatnego zastosowania procedur psychoterapii poznawczej w  relacji z pacjentami zależnymi na różnych etapach psychoterapii,

Uczestnicy nabędą umiejętności prowadzenia    pacjenta uzależnionego o osobowości zależnej na poszczególnych etapach psychoterapii uzależnień.