Drukuj
PDF
Sty
07

Empatia i niezaborcza życzliwość jako narzędzia kontaktu terapeutycznego

Wykład na temat empatii i niezaborczej życzliwości pokazuje uczestnikom czym jest empatia. Opisuje 5 pozio-mów reakcji empatycznej. Każdy poziom zostaje bardzo szczegółowo omówiony. Wykład różnicuje indywidualne predyspozycje terapeuty do  reagowania empatycznego od umiejętności reagowania empatycznego. Uczestnicy szkolenia uczą się różnicować empatie od syntonii. Następnie dowiadują się co to jest zaborcza życzliwość, a co to jest niezaborcza życzliwość. Poznają typowe dla poszczególnych poziomów empatii reakcje werbalne.

 

OFERTA SZKOLENIOWA
Warsztaty szkoleniowe dla certyfikowanych terapeutów uzależnieńTemat: Empatia i niezaborcza życzliwość jako narzędzia kontaktu terapeutycznego

I. Cel szkolenia;
1.    Dostarczenie wiedzy na temat empatii i niezaborczej życzliwości
2.    Rozpoznanie osobistego poziomu empatii i niezaborczej życzliwości
3.    Dostarczenie wiedzy na temat technik kontaktu terapeutycznego
4.    Trenowanie nowo nabytych umiejętności w kontakcie indywidualnym
5.    Trenowanie umiejętności korzystania z ww. narzędzi w kontakcie indywidualnym

II. Metody szkolenia:

1.    Wykład:
Dostarczenie wiedzy na temat empatii i niezaborczej życzliwości  -  2 godziny

Wykład na temat empatii i niezaborczej życzliwości pokazuje uczestnikom czym jest empatia. Opisuje 5 pozio-mów reakcji empatycznej. Każdy poziom zostaje bardzo szczegółowo omówiony. Wykład różnicuje indywidualne predyspozycje terapeuty do  reagowania empatycznego od umiejętności reagowania empatycznego. Uczestnicy szkolenia uczą się różnicować empatie od syntonii. Następnie dowiadują się co to jest zaborcza życzliwość, a co to jest niezaborcza życzliwość. Poznają typowe dla poszczególnych poziomów empatii reakcje werbalne.

Dostarczenie wiedzy na temat technik kontaktu terapeutycznego    - 2 godziny

Terapeuci uczą się głębszego  zrozumienia kolejnych technik reagowania. Ważne jest przekazanie wiedzy czym jest parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlenie itp. Wykład porządkuje i ukonkretnia  właściwe rozumienie po-szczególnych technik. Wiedza przekazywana jest w odniesieniu do konkretnych przykładów obrazujących po-szczególne techniki.
2.    Warsztat
(nagrania video, psychodramy, praca przy kamerze)                       - 26 godzin
Nagrania prezentowane przez wykładowców mają służyć zobrazowaniu treści prezentowanych na wykładzie. Dalsza praca warsztatowa to psychodramy nagrywane na video i następnie analizowane na grupie pod kontem stosowania reakcji empatycznych, innych technik i niezaborczej życzliwości. Grupa ma szansę analizować, dawać swoje propozycje sprawdzać efekty innych reakcji.
3.    Spodziewane efekty
(*Uczestnicy rozpoznają swój indywidualny sposób uczestniczenia w relacji terapeutycznej; ugruntują wiedzę z zakresu technik i postaw terapeutycznych  jako czynników efektywnego pomagania.
*Uczestnicy nabędą umiejętności odróżniania perspektywy terapeutycznej od
perspektywy osobistej oraz zastosowania jej w  realizacji programu terapeutycznego.
Uczestnicy nabędą umiejętności oderwania się od swojego punktu widzenia oraz 
komunikowania tego pacjentowi w sposób dla niego zrozumiały; nabędą umiejętności
świadomego i celowego stosowania empatii i nie zaborczej życzliwości jako narzędzia
do budowania kontaktu terapeutycznego; nauczą się elastycznego stosowania technik
terapeutycznych.
III.     Czas trwania szkolenia - 30 godzin;
IV.    Koszt uczestnictwa od 1 osoby 450 zł lub dla zespołu 4500 zł brutto
VI.     Przewidywane terminy;   do uzgodnienia