Drukuj
PDF
Sty
07

Złość pacjenta – złość terapeuty. Rozpoznawanie źródeł i metody pracy terapeutycznej

*Uczestnicy szkolenia rozpoznają swój indywidualny sposób uczestniczenia w relacji terapeutycznej z osobą agresywną; posiądą wiedzę z zakresu technik i postaw terapeutycznych w relacji ze złośnikami; posiądą wiedzę na temat osobistego sposobu radzenia sobie ze złością w relacjach prywatnych i zawodowych.
*Uczestnicy nabędą umiejętności odróżniania perspektywy terapeutycznej od perspektywy osobistej oraz zastosowania odpowiednich technik terapeutycznych z relacji z pacjentami agresywnymi.

*Uczestnicy nabędą umiejętności oderwania się od swojego punktu widzenia oraz komunikowania tego pacjentowi swej złości w sposób dla niego zrozumiały; nabędą umiejętności świadomego i celowego stosowania technik kierowania swoją złością.

 

 

OFERTA SZKOLENIOWA
Warsztaty szkoleniowe dla certyfikowanych terapeutów uzależnień

 

Temat: Złość pacjenta – złość terapeuty. Rozpoznawanie źródeł i metody pracy
terapeutycznej.


I. Cel szkolenia;
1.    Dostarczenie wiedzy na temat mechanizmu pojawiania się złości u ludzi
2.    Rozpoznanie przejawów złości u pacjentów uzależnionych i współuzależnionych
3.    Trenowanie umiejętności pracy z osobą agresywną
4.    Rozpoznanie osobistego poziomu złości w relacjach prywatnych i zawodowych
5.    Trenowanie umiejętności korzystania z ww. narzędzi w kontakcie indywidualnym

II. Metody szkolenia:
1.    Wykład:
Dostarczenie wiedzy na temat  mechanizmów pojawiania się złości                  -  2 godziny
Dostarczenie wiedzy na temat pracy terapeutycznej z osobami agresywnymi    - 2 godziny

2.    Warsztat
(nagrania video, psychodramy, praca przy kamerze)                                           - 26 godzin
Nagrania prezentowane przez wykładowców mają służyć zobrazowaniu treści prezentowanych na wykładzie. Dalsza praca warsztatowa to psychodramy nagrywane na video i następnie analizowane na grupie pod kontem stosowania reakcji,  technik adekwatnych do granej sytuacji. Grupa ma szansę analizować, dawać swoje propozycje sprawdzać efekty innych reakcji
III. Spodziewane efekty
*Uczestnicy rozpoznają swój indywidualny sposób uczestniczenia w relacji terapeutycznej z osobą agresywną; posiądą wiedzę z zakresu technik i postaw terapeutycznych w relacji ze złośnikami; posiądą wiedzę na temat osobistego sposobu radzenia sobie ze złością w relacjach prywatnych i zawodowych.
*Uczestnicy nabędą umiejętności odróżniania perspektywy terapeutycznej od
perspektywy osobistej oraz zastosowania odpowiednich technik terapeutycznych z
relacji z pacjentami agresywnymi.
*Uczestnicy nabędą umiejętności oderwania się od swojego punktu widzenia oraz 
komunikowania tego pacjentowi swej złości w sposób dla niego zrozumiały; nabędą
umiejętności świadomego i celowego stosowania technik kierowania swoją złością.

III. Czas trwania szkolenia - 30 godzin;

IV. Koszt uczestnictwa od 1 osoby 450zł lub dla zespołu 4500zł brutto

V.     Przewidywane terminy;   do uzgodnienia