Drukuj
PDF
Sty
07

Uczenie zachowań konstruktywnych pacjentów

*Uczestnicy rozpoznają swoje  indywidualne zasoby w byciu asertywnym; posiądą wiedzę z zakresu tech-nik prowadzenia treningu asertywności; posiądą wiedzę na temat osobistego sposobu radzenia w sposób asertywny w relacjach prywatnych i zawodowych.
*Uczestnicy nabędą umiejętności adekwatnego zastosowania odpowiednich technik zmiany zachowań w  relacji z pacjentami na różnych etapach psychoterapii,

*Uczestnicy nabędą umiejętności prowadzenia i tworzenia treningów zmiany zachowań adekwatnych dla pacjenta na poszczególnych etapach terapii.

 

 

OFERTA SZKOLENIOWA
Warsztaty szkoleniowe dla certyfikowanych terapeutów uzależnień

 


Temat:  Uczenie zachowań konstruktywnych pacjentów uzależnionych i współuzależnionych na
Różnych etapach psychoterapii (w oparciu o model treningu asertywności R. Alberti; M. Emmons)


I.    Cel szkolenia;
1.    Wskazanie roli i miejsca zachowań konstruktywnych w psychoterapii uzależnienia od alkoholu i współuza-leżnienia.
2.    Nauczenie uczestników szkolenia metodologii prowadzenia treningu asertywności wg. Alberti & Emmons
3.    Przygotowanie przez uczestników schematów zachowań konstruktywnych na różne etapy psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia.
4.    Zwiększenie osobistych umiejętności terapeuty do posługiwania się asertywnością w kontaktach zawodo-wych i prywatnych.

II. Metody szkolenia:
1.Wykład:
a. Dostarczenie wiedzy na temat asertywności i metodologii prowadzenia treningu                            - 2 godziny
b. Dostarczenie wiedzy na temat specyfiki zachowań asertywnych na różnych etapach
psychoterapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia                                                              - 2 godziny
2.Warsztat
(budowanie scenariuszy zachowań konstruktywnych dla pacjentów na różnych etapach 
psychoterapii, psychodramy, praca przy kamerze)                                                                             - 26 godzin
Nagrania prezentowane przez wykładowców mają służyć zobrazowaniu treści prezentowanych na wykładzie. Dalsza praca warsztatowa to psychodramy nagrywane na video i następnie analizowane na grupie pod kontem stosowania reakcji,  technik adekwatnych do granej sytuacji. Grupa ma szansę analizować, dawać swoje propozycje sprawdzać efekty innych reakcji a przede wszystkim         Rozwiązywanie problemów w relacji z pacjentami przy użyciu zasad asertywnych zachowań.
III. Spodziewane efekty szkolenia
*Uczestnicy rozpoznają swoje  indywidualne zasoby w byciu asertywnym; posiądą wiedzę z zakresu tech-nik prowadzenia treningu asertywności; posiądą wiedzę na temat osobistego sposobu radzenia w sposób asertywny w relacjach prywatnych i zawodowych.
*Uczestnicy nabędą umiejętności adekwatnego zastosowania odpowiednich technik
zmiany zachowań w  relacji z pacjentami na różnych etapach psychoterapii,
*Uczestnicy nabędą umiejętności prowadzenia i tworzenia treningów zmiany zachowań
adekwatnych dla pacjenta na poszczególnych etapach terapii.


III. Czas trwania szkolenia - 30 godzin;

IV. Koszt uczestnictwa od 1 osoby 450zł lub dla zespołu 4500zł brutto

V.     Przewidywane terminy;   do uzgodnienia