Drukuj
PDF
Sty
07

Psychoterapia osób z zaburzeniami osobowości

Uczestnicy posiądą wiedzę na temat diagnozowania osobowości o typie zależnym, rozpoznają swoje  indywidualne trudności w kontakcie z tymi pacjentami,

Uczestnicy nabędą umiejętności adekwatnego zastosowania procedur psychoterapii poznawczej w  relacji z pacjentami zależnymi na różnych etapach psychoterapii,

Uczestnicy nabędą umiejętności prowadzenia    pacjenta uzależnionego o osobowości zależnej na poszczególnych etapach psychoterapii uzależnień.

 

 

OFERTA SZKOLENIOWA
Warsztaty szkoleniowe dla certyfikowanych terapeutów uzależnień

 

Temat:  „Psychoterapia osób uzależnionych i współuzależnionych z zaburzeniami osobowości ( typu- osobowość zależna) na różnych etapach procesu zdrowienia”.

I.   Cel szkolenia;
1.    Dostarczenie wiedzy na temat zaburzeń osobowości, metod diagnozowania i prowadzenia terapii.
2.    Nauczenie uczestników szkolenia metodologii prowadzenia psychoterapii osób uzależnionych z oso-bowością zależną w ujęciu poznawczym.
3.    Zwiększenie osobistych umiejętności terapeuty do rozpoznawania typowego funkcjonowania osoby zależnej.

II. Metody szkolenia:

1.Wykład:
a.    Dostarczenie wiedzy na temat osobowości zależnej, jej funkcjonowania, typów i  sposobów
diagnozowania według ICD-10 i DSM-IV                                                                                     - 2 godzina
b.    Dostarczenie wiedzy na temat specyfiki zachowań osoby uzależnionej o typie osobowości
Zależnej oraz prowadzenia terapii                                                                                                  - 2 godziny

2.Warsztat
(analiza historii pacjentki, uczenie się diagnozowania poszczególnych objawów, konstruowanie
pytań o poszczególne objawy, poszukiwanie własnych doświadczeń z pacjentami zależnymi)       - 26 godzin
Materiały prezentowane przez wykładowcę  mają służyć zobrazowaniu treści prezentowanych na wykładzie. Dalsza praca warsztatowa to analizowanie na grupie historii pacjentów o oso-bowości zależnej  pod kontem stosowania procedur typowych dla psychoterapii uzależnień oraz rozwiązywanie problemów w relacji z  tego typu pacjentami.

III. Spodziewane efekty szkolenia
*Uczestnicy posiądą wiedzę na temat diagnozowania osobowości o typie zależnym, rozpoznają swoje
indywidualne trudności w kontakcie z tymi pacjentami,
*Uczestnicy nabędą umiejętności adekwatnego zastosowania procedur psychoterapii poznawczej
w  relacji z pacjentami zależnymi na różnych etapach psychoterapii,
*Uczestnicy nabędą umiejętności prowadzenia    pacjenta uzależnionego o osobowości zależnej
na poszczególnych etapach psychoterapii uzależnień.III. Czas trwania szkolenia - 30 godzin;

IV. Koszt uczestnictwa od 1 osoby 450zł lub dla zespołu 4500zł brutto

V.     Przewidywane terminy;   do uzgodnienia