Poradnia Diagnostyczno - Konsultacyjna

Drukuj
PDF
Kwi
19

Badania psychologiczne

Po co poddawać się badaniom psychologicznym?

Badania psychologiczne, uzgodnione wcześniej ze specjalistą pozwolą Państwu m.in.
- być pomocą w potwierdzeniu diagnozy psychiatrycznej.
- zrozumieć swoje zachowanie i określić specyficzne problemy
- zaplanować psychoterapię, szkolenia, treningi czy warsztaty psychologiczne
- określić swoje słabe i mocne strony,
- poznać swój iloraz inteligencji (IQ),


Organizacja i przebieg badania:

Badania poniższymi testami psychologicznymi odbywają się w Poradni Konsultacyjno -diagnostycznej CHP i prowadzone są przez wykwalifikowanego psychologa. Wyniki badań oraz ich interpretację mogą Państwo odebrać w placówce lub mogą być wysłane na podany przez Państwa adres korespondencyjny. Jednakże warto umówić się na oddzielne spotkanie z psychologiem, które poświęcone będzie omówieniu uzyskanych przez Państwa wyników i zaplanowaniu ewentualnego, dalszego postępowania.

W naszej Poradni wykonujemy następujące testy:

Drukuj
PDF
Sty
07

Komunikacyjna Terapia Par

Trening Komunikacji Małżeńskiej opiera się na nauce poprawnego komunikowania się zaczerpniętego z teoretycznego modelu Komunikacyjnej Terapii Małżeństw (EPL- Ehevorbereitung – Ein Partnerschaftliches Lernprogramm- J. Engl, Franz Thurmaier).

  1. Rozpoznanie jak komunikują się małżonkowie.
  2. Wykład o  błędach w komunikacji
  3. Rozpoznawanie błędów u siebie
  4. Wykład o poprawnej komunikacji
  5. Trenowanie sprawności mówiącego i słuchającego
  6. Rozwiązywanie problemów małżeńskich (dom, praca, rodzina, seks)
  7. Oczekiwania wobec małżeństwa
Drukuj
PDF
Sty
03

Małżeński Trening Asertywności (MATRAS)

Jest to procedura terapeutyczna nastawiona na pomoc w rozwijaniu i usprawnianiu relacji małżeńskich. Trening ten proponuje uczestnikom doskonalenie umiejętności:

1) poprawnego komunikowania się (Uczciwa kłótnia małżeńska)
2) asertywnego rozwiązywania problemów w małżeństwie (Wspólne wartości, Prywatność w małżeństwie, Kontakty seksualne)
3) asertywnego rozwiązywania problemów pojawiających się w rodzinie (Wspólny dom, Rodzice-Teściowie, Nasze Dzieci).