Drukuj
PDF
Kwi
19

Badania psychologiczne

Po co poddawać się badaniom psychologicznym?

Badania psychologiczne, uzgodnione wcześniej ze specjalistą pozwolą Państwu m.in.
- być pomocą w potwierdzeniu diagnozy psychiatrycznej.
- zrozumieć swoje zachowanie i określić specyficzne problemy
- zaplanować psychoterapię, szkolenia, treningi czy warsztaty psychologiczne
- określić swoje słabe i mocne strony,
- poznać swój iloraz inteligencji (IQ),


Organizacja i przebieg badania:

Badania poniższymi testami psychologicznymi odbywają się w Poradni Konsultacyjno -diagnostycznej CHP i prowadzone są przez wykwalifikowanego psychologa. Wyniki badań oraz ich interpretację mogą Państwo odebrać w placówce lub mogą być wysłane na podany przez Państwa adres korespondencyjny. Jednakże warto umówić się na oddzielne spotkanie z psychologiem, które poświęcone będzie omówieniu uzyskanych przez Państwa wyników i zaplanowaniu ewentualnego, dalszego postępowania.

W naszej Poradni wykonujemy następujące testy: 

Skalę inteligencji Wechslera dla dzieci.

Test ten służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej. Test najczęściej stosowany jest w przypadku trudności szkolnych, problemów o charakterze dysleksji oraz dla uczniów zdolnych w celu określenia ich poziomu inteligencji i maksymalnego wykorzystania potencjału intelektualnego. 
Cena: 250zł

Kwestionariusz kompetencji społecznych (KKS).

Służy do oceny kompetencji społecznych rozumianych jako nabyte umiejętności warunkujące efektywność funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach społecznych. Oprócz wskaźnika ogólnego, kwestionariusz dostarcza też trzech wskaźników szczegółowych, określających poziom kompetencji ujawnianych w: sytuacjach ekspozycji społecznej, sytuacjach wymagających asertywności oraz sytuacjach bliskiego kontaktu interpersonalnego. 
Cena: 100zł

SKALA INTELIGENCJI WECHSLERA DLA DOROSŁYCH WAIS-R(PL)

Jest to najlepszy test badający poziom inteligencji. Posiadamy jego najnowszą zrenormalizowaną wersję. Skala służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej i składa się z sześciu testów słownych (Wiadomości, Podobieństwa, Arytmetyki, Słownika, Rozumienia i Powtarzania Cyfr) oraz pięciu testów bezsłownych (Uzupełniania braków w obrazkach, Porządkowania obrazków, Wzorów z Klocków, Układanek, Symboli cyfr). Test najczęściej stosuje się do diagnozy intelektu osób bezpośrednio zainteresowanych, także w stosunku do uczniów posiadających trudności szkolne lub osób zdolnych w celu określenia ich poziomu inteligencji i maksymalnego wykorzystania potencjału intelektualnego. 
Czas trwania testu: ok. 2 godzin.
Cena: 250 PLN

INWENTARZ OSOBOWOŚCI NEO-PI-R

Jest to jeden z najlepszych testów badających cechy osobowości. W naszej pracowni posiadamy jego najnowszą wersję znacznie ciekawszą i wychodzącą poza ramy znanego dotąd i popularnego NEO-FFI. Kwestionariusz ten służy do diagnozy cech osobowości zawierających się w modelu pięcioczynnikowym. Uwzględnia on poszczególne składniki każdej z cech tzw. „Wielkiej Piątki”, dzięki czemu możemy precyzyjnie opisać cechy osobowości osoby badanej oraz (ostrożnie przewidzieć) możliwości adaptacyjne do środowiska zawodowego. Wszechstronna analiza osobowości oraz szerokie możliwości zastosowania tego testu sprawiają, że cieszy się on dużym powodzeniem wśród naszych klientów.
Czas trwania testu: ok. 120 min.
Cena: 200 PLN

KWESTIONARIUSZ OSOBOWOŚCI EYSENCKA EPQ-R

EPQ-R służy do badania podstawowych wymiarów osobowości ujętych w teorii Eysencka. Kwestionariusz ten składa się ze 100 pytań tworzących cztery skale. Mierzy między innymi skłonności do neurotyzmu, psychotyzmu, kłamstwa oraz poziom ekstrawersji. Służy do badania młodzieży oraz osób dorosłych. 
Czas trwania testu: ok. 45 min.
Cena: 100 PLN


MINESOCKI WIELOWYMIAROWY INWENTARZ OSOBOWOŚCI- MMPI-2

Bezpośrednim celem tego badania jest określenie profilu psychologicznego osoby badanej. Profil ten z kolei stanowi podstawę do formułowania osobowościowej diagnozy psychologicznej. Uzyskana tą drogą diagnoza może być istotną pomocą w potwierdzeniu diagnozy psychiatrycznej, zwłaszcza w przypadku wątpliwości diagnostycznych. Interpretacja profilu osobowości może być również źródłem wskazówek dotyczących procesu psychoterapeutycznego osoby badanej. Można w ten sposób uzyskać informacje dotyczące ogólnej postawy badanego wobec oddziaływań psychoterapeutycznych.
Czas trwania testu: ok. 150 min.
Cena: 300 PLN

WZROKOWO – MOTORYCZNY TEST GESTALT (BENDER/BENTON/GRAHAM KENDALL)

Test ten służy do badania orientacji przestrzennej w toku kopiowania dziewięciu wzorów rysunkowych. Jest on powszechnie stosowany w badaniach klinicznych przy diagnozowaniu różnych rodzajów organicznych schorzeń mózgu, upośledzenia umysłowego, psychoz alkoholowych, demencji starczej. Może być także stosowany do wykrywania przypadków symulacji upośledzenia umysłowego i chorób psychicznych.
Czas trwania testu: bez ograniczenia czasowego.
Cena: 100 PLN