Drukuj
PDF
Kwi
19

Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju

CEDR- Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju w nowej formule powróciło po 12 latach na rynek usług psychologicznych, zdrowotnych i szkoleniowych. Istnieją co prawda inne podmioty o tej samej nazwie, ale nasza Firma zajmuje się profesjonalnie terapią psychologiczną, leczeniem, szkoleniem i profilaktyką w zakresie uzależnień.

Powołując spółkę CEDR wracamy do idei współpracy środowisk naukowo-dydaktycznych wyższych uczelni z praktyką psychoedukacji i psychoterapii, gdzie badacze-naukowcy wspólnie z nami (psychologami, lekarzami i psychoterapeutami) realizowali wiele znakomitych projektów.

· Zaangażowani byliśmy w szkolenie pracowników polskiego lecznictwa odwykowego,

prowadząc zajęcia w ramach Studium Pomocy Psychologicznej czy też Studium Terapii Uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia - PTP w Warszawie.

Organizowaliśmy i prowadziliśmy zajęcia w ramach Studium Umiejętności

Psychologicznych, Studium Psychoterapii Uzależnień i Szkoły Psychoterapii Uzależnień

w Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji – PTPU.

· Prowadziliśmy superwizje dla terapeutów [również dla tych w procesie certyfikowania] oraz dla placówek lecznictwa odwykowego [z wieloma Zespołami pracowaliśmy po kilka lat].

· Organizowaliśmy i prowadziliśmy szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy

· Szkoliliśmy Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

· Braliśmy czynny udział w organizowaniu nowoczesnego lecznictwo odwykowego w Polsce [placówki przez nas kierowane należą do wiodących w kraju], a wiele placówek realizuje programy naszego autorstwa.

· Wspieraliśmy Ruchy Trzeźwościowe w kraju, organizując specjalistyczne obozy, opracowując programy rozwojowe dla zdrowiejących alkoholików i ich rodzin.

· Prowadziliśmy w ramach Fundacji Zdrowie-Trzeźwość, PTPU rozmaite programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

· Prowadziliśmy także specjalistyczne szkolenia dla różnych firm [dla grup pracodawców i pracowników].

Mamy uzasadnione, bo podparte doświadczeniem przekonanie, że przez ten czas – pomagając i ucząc - sami bardzo wiele nauczyliśmy się. Dzisiaj wiemy co i jak należy robić, a czego się nie podejmować!

 

Aktualnie Zespół Współpracowników CEDR, to wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy realizują rozmaite projekty z zakresu Edukacji, Doradztwa (lecznictwa) i Rozwoju.

· Proponując nasze szkolenia oferujemy współczesną, profesjonalnie przekazywaną wiedzę i rzetelnie opracowane materiały szkoleniowe (to z naszych opracowań uczą się inni terapeuci i szkoleniowcy),

· Proponując psychoterapię uzależnień, nerwic, zaburzeń zdrowia psychicznego i rozwojowych gwarantujemy kompleksowe leczenie prowadzone przez doskonale przygotowanych terapeutów.

· Proponując oddziaływania profilaktyczne i rozwojowe, uczymy jak skutecznie radzić sobie z problemami codziennego życia i dzielimy się z naszym długoletnim doświadczeniem, gdyż wiemy jak to robić.

 

Wszystkim, którzy zaufają naszym ofertom gwarantujemy solidna pracę, bez zbędnych przerw i ozdobników!

My szanujemy Klienta, jego czas i pieniądze!

Szanujemy też siebie, nasz dorobek, nasze nazwiska i dbamy o zachowanie wysokich standardów etycznych i merytorycznych oferowanych projektów.