Drukuj
PDF
Lis
16

Regulamin COTU

 

REGULAMIN
dla pacjentów Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień1. Podstawowym warunkiem skorzystania z programu jest podpisanie „umowy o leczenie” z CHP.

2. Uczestnik zerwać kontrakt licząc się z konsekwencjami tego kroku zawartymi w umowie.

3. Uczestnika obowiązuje uczestniczenie we wszystkich zajęciach przewidzianych harmonogramem programu.

4. Uczestnika obowiązuje utrzymywanie abstynencji od alkoholu, leków, narkotyków i innych środków zmieniających świadomość.

5. Uczestnik zgadzając się na udział w programie wyraża zgodę na pomiar trzeźwości i sprawdzenie markerów krwi świadczących o używaniu alkoholu.

6. Odmowa oznacza rozwiązanie kontraktu i wypis.

7. Uczestnika programu obowiązuje zakaz spożywania piwa, szampana bezalkoholowego i wyrobów cukierniczych zawierających alkohol.

8. Uczestnik może w trakcie programu przyjmować leki tylko na zlecenia i za zgodą lekarza.

9. Uczestników obowiązuje kulturalne odnoszenie się do siebie i personelu. Nie używanie „żargonu” z okresu picia.

10. Uczestników realizujących program obowiązuje zakaz intymnych kontaktów pomiędzy sobą.

11. Na zajęcia uczestnicy przychodzą w strojach zasłaniających ciało (szczególnie w okresie letnim).

12. Uczestnicy mają prawo do poinformowania swoich bliskich o możliwości wzięcia udziału w programie dla osób współuzależnionych.

13. Zajęcia odbywają się w godzinach określonych dla programu.

14. W trakcie programu uczestnicy i terapeuci zwracają się do siebie po imieniu.

15. Podczas zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonu komórkowego.

16. Używanie telefonu komórkowego lub laptopa jest możliwe między godziną 20:00 - 22:00 w czasie wolnym.

17. Pacjenci uzależnieni od internetu i hazardu korzystają z telefonu komórkowego i laptopu według zasad określonych z terapeutą prowadzącym.