Drukuj
Sie
29

Studium Umiejętności Psychologicznych dla PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH

Studium Umiejętności Psychologicznych jest szkoleniem uzupełniającym wiedzę i doświadczenie zawodowe osób, które pracują w bezpośrednim kontakcie z innymi ludźmi. Pielęgniarki i Położne mają niezwykle ważną rolę w procesie leczenia i rehabilitacji osób chorych. Zdobywanie kompetencji w zakresie pomocnego kontaktu psychologicznego pozwoli na ich komplementarne doskonalenie zawodowe oraz efektowniejsze zaangażowanie w opiekę medyczną.

 

W trakcie 250 godzin oferujemy: Trening interpersonalny i Trening intrapersonalny oraz Warsztaty: „Kontakt indywidualny z pacjentem w sytuacji kryzysowej”, „Motywowanie do zmiany”, „Trening Asertywności”. Treningi i warsztaty prowadzą doświadczeni superwizorzy i trenerzy treningu psychologicznego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz certyfikowani superwizorzy i specjaliści psychoterapii uzależnień.

Koszt Szkolenia- 2750,00 zł (dydaktyka, podręcznik studenta, wynajem sal)

Koszt Pobytu-2250,00 zł (noclegi, całodzienne wyżywienie)

Uwaga!
Szkolenie będzie odbywało się w siedzibie Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju
przy ul. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. Oferujemy pomoc w znalezieniu zakwaterowania.

Szkolenie może odbywać się również w naszych placówkach w Mielnie Ośrodek VARIA ul. Sosnowa 3 /baza dla Polski Północnej/ i Tarnobrzegu /baza dla Polski Wschodniej/.

Jesteśmy również gotowi uruchomić szkolenie w miejscowości wskazanej przez Zleceniodawcę.

 

Terminy Szkolenia- terminy zostaną ustalone indywidualnie.

Kontakt

Biuro Obsługi Szkoleń CEDR Sp. z o.o., tel. +48/784-106-877

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
osoba odpowiedzialna za program mgr Agata Filip

 

Czego mogę się nauczyć?

Trening interpersonalny (50 godzin)
Jest przedsięwzięciem edukacyjnym mającym na celu rozpoznanie własnych interakcji z innymi ludźmi, doświadczanie bycia „tu i teraz” oraz eksperymentowanie z nowymi doświadczeniami, zachowaniami, wyrażaniem uczuć, itp. Celem pracy jest uzyskanie cennych informacji zwrotnych na temat własnego zachowania, lepszego rozumienia zachowań innych osób i funkcjonowania w grupie. Każdy z uczestników dzięki informacjom i autorefleksji ma okazję zwiększyć świadomość sposobu, w jaki odnosi się do innych ludzi i w jaki jest przez nich odbierany.

Trening intrapersonalny (50 godzin)
Jest analizą osobistych trudności i deficytów uczestników zajęć, które utrudniają im harmonijne funkcjonowanie w otaczającym świecie. Nierozpoznane trudności mogą skutecznie zaburzać stosowanie warsztatu ważnego dla osoby profesjonalnie pomagającej drugiemu człowiekowi. W czasie zajęć uczestnicy diagnozują i analizują źródła własnych trudności oraz uczą się poznawania swoich schematów poznawczych, 
behawioralnych, emocjonalnych mających wpływ na przebieg relacji pomagania.

 

Warsztat „Kontakt indywidualny z pacjentem w sytuacji kryzysowej”

To 50 godzin pracy, w trakcie której uczestnicy rozpoznają swój indywidualny sposób uczestniczenia w relacji pomagania. Ugruntowują wiedzę z zakresu pomocnego kontaktu oraz nabywają umiejętności odróżniania perspektywy zawodowej od perspektywy osobistej. Poznają sposoby komunikowania się z pacjentem w zrozumiały dla niego sposób, nabędą umiejętności świadomego i celowego stosowania empatii i niezaborczej życzliwości jako narzędzia do budowania kontaktu terapeutycznego. Celem warsztatu jest również dostarczenie wiedzy na temat kryzysu psychologicznego, rozpoznanie przejawów kryzysu u pacjentów, dostarczenie wiedzy na temat interwencji psychologicznej w kryzysie spowodowanym uzależnieniem, zaostrzeniem choroby, nagłymi urazami itp.

Warsztat „Motywowanie do zmiany”
W trakcie 50 godzin warsztatu uczestnicy poznają co to jest Wywiad Motywujący wg W. Miller'a i S. Rollnick'a. Rozpoznają jego istotę i sposoby motywowania pacjenta do zmiany. Uczestnicy nauczą się aktywnego słuchania pacjenta, odwoływania się do jego ważnych celów i wartości oraz identyfikowania i mobilizowania jego wewnętrznych zasobów.


Warsztat „Asertywność w kontakcie z pacjentem i zespołem”

To 50 godzin nauki zachowań asertywnych, które pozwolą uczestnikom wspomagać osoby w trudnych sytuacjach życiowych wybrnąć z nich z godnością. Warsztatasertywności uczy, jak bez atakowania innych można obronić swoje zdanie, odmówić w niewygodnej dla siebie sytuacji, wprost wyrazić sweuczucia. Ponadto pokazuje jak można przygotować się do stanowczego egzekwowania swoich praw i rozprawić się z utrudniającym asertywne zachowania tajemniczym monologiem wewnętrznym, który jak okrutny cenzor ocenia każde postępowanie. Asertywność wytrenowana na zajęciach ma skutecznie wspierać rozwiązywanie trudnych sytuacji w kontakcie z pacjentem oraz z zespołem.