Drukuj
Sie
29

Szkoła Psychoterapii Uzależnień CEDR

 

Szkoła Psychoterapii Uzależnień oferuje Wam aż 690 godziny zajęć dydaktycznych. Zajęcia będą odbywały się w trzech blokach tematycznych: treningi, wykłady i zajęcia praktyczne.

Treningi trwają po 5 dni każdy i ze względu na specyfikę pracy oraz bezwzględny wymóg nocowania w miejscu szkolenia realizowane będą w: Zakładzie Lecznictwa Odwykowego               w Czarnym Borze, ul. Parkowa 8. Treningi prowadzą superwizorzy i trenerzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Wykłady i zajęcia praktyczne będą zorganizowane w 10 sesji po 5,5 dnia każda (poniedziałek – sobota). Ta część szkolenia odbywać się będzie  w siedzibie CEDR                         w Kamiennej Górze, ul. Kościuszki 6. Wykłady przygotowane i prowadzone są przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajęcia praktyczne  prowadzą doświadczeni superwizorzy psychoterapii uzależnień oraz kierownicy placówek lecznictwa odwykowego.

Koszt szkolenia

1.     Koszt uczestnictwa dla osób rozpoczynających proces certyfikowania wynosi 8.500 zł (dydaktyka i materiały).

2.     Koszt uczestnictwa dla osób po ukończonych szkoleniach SUP lub równoważne wynosi 6.500 zł (dydaktyka i materiały).

3.     Podczas sesji treningowych nocleg jest obowiązkowy w miejscu szkolenia. Student ma zapewniony pobyt w placówce stażowej. Koszt pobytu wynosi 55 zł/osobodzień).

Na pozostałych zajęciach (wykłady i zajęcia praktyczne) student organizuje sobie nocleg oraz wyżywienie we własnym zakresie.

Oferu pomoc w znalezieniu zakwaterowania.

 

Każdy uczestnik zobowiązany jest uiścić opłatę rejestracyjną w wysokości 500 zł.

 

Rezygnacja ze szkolenie wiąże się z utratą opłaty rejestracyjnej !

 

Kandydaci do Szkoły Psychoterapii Uzależnień CEDR proszeni są o pobranie ankiety kandydata ze strony www.centrum-cedr.pl i przesłanie jej z podpisanymi oświadczeniami na adres:

 

Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju, 58-379 Czarny Bór - Borówno 78.

Telefon: 784 106 877. Rejestrację studentów prowadzi Dyrektor Biura Obsługi Szkoleń mgr Małgorzata Skwira.Harmonogram zajęć na 2012 r.

Numer sesji

Temat sesji

Termin sesji

Ilość godzin edukacyjnych

Treningi

Wykłady

Warsztaty

1.

Trening interpersonalny

16-20.01.2012

50

2.

Trening intrapsychiczny

20-24.02.2012

50

3.

Psychologia kliniczna i osobowości

19-24.03.2012

29

30

4.

Podstawy pomocy psychologicznej

23-28.04.2012

10

49

5.

Psychopatologia uzależnień

14-19.05.2012

21

38

6.

Psychoterapia uzależnień – Strategie pracy terapeutycznej

18-23.06.2012

12

47

7.

Psychoterapia uzależnień – Strategie pracy terapeutycznej II

16-21.07.2012

59

8.

Psychoterapia grupowa

20-25.08.2012

10

49

9.

Psychoterapia współuzależnienia

17-21.09.2012

10

49

10.

Rodzina z problemem uzależnień

15-20.10.2012

23

36

11.

Uzależnienie od narkotyków

19-24.11.2012

8

51

12.

Przemoc – Strategie pracy z ofiarą i sprawcą

10-15.12.2012

10

49

RAZEM

100

133

457

Uwaga!

Dla osób, które mają już ukończone szkolenia SPP – IPZ; SUP - PTPU; SUP - MOSTU lub równoważne mogą ubiegać się o zwolnienie z treningów i zajęć z podstaw udzielania pomocy psychologicznych (sesje te oznaczono kolorem zielonym).