O nas

CEDR- Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju w nowej formule powróciło po 12 latach na rynek usług psychologicznych, zdrowotnych i szkoleniowych. Istnieją co prawda inne podmioty o tej samej nazwie, ale nasza Firma zajmuje się profesjonalnie terapią psychologiczną, leczeniem, szkoleniem i profilaktyką w zakresie uzależnień.

Powołując spółkę CEDR wracamy do idei współpracy środowisk naukowo-dydaktycznych wyższych uczelni z praktyką psychoedukacji i psychoterapii, gdzie badacze-naukowcy wspólnie z nami (psychologami, lekarzami i psychoterapeutami) realizowali wiele znakomitych projektów.

 • Zaangażowani byliśmy w szkolenie pracowników polskiego lecznictwa odwykowego,

prowadząc zajęcia w ramach Studium Pomocy Psychologicznej czy też Studium Terapii Uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia – PTP w Warszawie.

Organizowaliśmy i prowadziliśmy zajęcia w ramach Studium Umiejętności

Psychologicznych, Studium Psychoterapii Uzależnień i Szkoły Psychoterapii Uzależnień

w Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji – PTPU.

 • Prowadziliśmy superwizje dla terapeutów [również dla tych w procesie certyfikowania] oraz dla placówek lecznictwa odwykowego [z wieloma Zespołami pracowaliśmy po kilka lat].
 • Organizowaliśmy i prowadziliśmy szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy
 • Szkoliliśmy Gminne Komisje Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych.
 • Braliśmy czynny udział w organizowaniu nowoczesnego lecznictwo odwykowegow Polsce [placówki przez nas kierowane należą do wiodących w kraju], a wiele placówek realizuje programy naszego autorstwa.
 • Wspieraliśmy Ruchy Trzeźwościowe w kraju, organizując specjalistyczne obozy, opracowując programy rozwojowe dla zdrowiejących alkoholików i ich rodzin.
 • Prowadziliśmy w ramach Fundacji Zdrowie-Trzeźwość, PTPU rozmaite programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.
 • Prowadziliśmy także specjalistyczne szkolenia dla różnych firm [dla grup pracodawców i pracowników].

Mamy uzasadnione, bo podparte doświadczeniem przekonanie, że przez ten czas – pomagając i ucząc – sami bardzo wiele nauczyliśmy się. Dzisiaj wiemy co i jak należy robić, a czego się nie podejmować!

Aktualnie Zespół Współpracowników CEDR, to wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy realizują rozmaite projekty z zakresu EdukacjiDoradztwa (lecznictwa) i Rozwoju.

 • Proponując nasze szkoleniaoferujemy współczesną, profesjonalnie przekazywaną wiedzę i rzetelnie opracowane materiały szkoleniowe (to z naszych opracowań uczą się inni terapeuci i szkoleniowcy),
 • Proponując psychoterapię uzależnień, nerwic, zaburzeń zdrowia psychicznegoi rozwojowych gwarantujemy kompleksowe leczenie prowadzone przez doskonale przygotowanych terapeutów.
 • Proponując oddziaływania profilaktyczne i rozwojowe,uczymy jak skutecznie radzić sobie z problemami codziennego życia i dzielimy się z naszym długoletnim doświadczeniem, gdyż wiemy jak to robić.

Wszystkim, którzy zaufają naszym ofertom gwarantujemy solidna pracę, bez zbędnych przerw i ozdobników!

My szanujemy Klienta, jego czas i pieniądze!

Szanujemy też siebie, nasz dorobek, nasze nazwiska i dbamy o zachowanie wysokich standardów etycznych i merytorycznych oferowanych projektów.