Metody leczenia

Leczenie farmakologiczne prowadzone jest zgodnie z zaleceniami lekarza psychiatry, stosownie do indywidualnych potrzeb pacjenta, z uwzględnieniem aktualnych standardów medycznych. 
Psychoterapia i socjoterapia stanowią główną część oddziaływań terapeutycznych w Oddziale i obejmują:

– psychoterapię grupową,
– terapię indywidualną,
– psychoedukację dla pacjentów
– muzykoterapię, choreoterapię, terapię sztuką, relaksację i inne.

Terapia grupowa prowadzona jest w koncepcji behawioralno-poznawczej, zorientowanej na praktyczne ćwiczenie konkretnych umiejętności interpersonalnych.

Spotkania odbywają się w grupach i mają charakter otwarty co oznacza, że w miejsce osób wypisywanych z oddziału do grupy dołączają nowi pacjenci.
 
Terapia indywidualna ukierunkowana jest na omawianie indywidualnych problemów pacjenta.  
 
Udział w terapii oznacza dla pacjenta aktywną pracę ukierunkowaną na:
– budowanie i podtrzymywanie relacji interpersonalnych,
– wzmacnianie poczucia własnej wartości,
– wzmacnianie indywidualnych zasobów radzenia sobie z chorobą i osobistymi problemami,
– uczenie się nowych strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi oraz
  negatywnymi emocjami,
– trening umiejętności psychologicznych, takich jak ekspresja emocji, radzenie sobie ze     stresem, nauka asertywności, itp.,
– szeroko pojętą aktywizację, 
– rozwój intelektualny i kulturalny.

Zachęcamy uczestników terapii do aktywnej pracy własnej, podejmowania osobistego wysiłku na rzecz polepszenia kondycji zdrowotnej.  

 Na cały okres pobytu na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym jest możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego.