Poradnia Zdrowia Psychicznego

Przed pierwszą wizytą w Poradni Zdrowia Psychicznego odbywa się konsultacja z personelem medycznym w Punkcie Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym.

Poradnia zapewnia podstawową ambulatoryjną diagnostykę i leczenie zaburzeń psychicznych osobom, które ukończyły 18 lat.

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 15.00 ul Kościuszki 6 ( II piętro) w Kamiennej Górze nr. tel 75 742 37 57