Zespół  Leczenia Środowiskowego

Zespół działa na terenie powiatu kamiennogórskiego

Oferta leczenia środowiskowego

Zależnie od etapu leczenia i stanu zdrowia pacjenta leczenie środowiskowe realizowane jest w siedzibie  ZLŚ  albo w trybie wizyt domowych.

W ramach leczenia środowiskowego oferujemy: 
• diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną,
• leczenie farmakologiczne i psychoterapeutyczne,
• rehabilitację,
• niezbędne badania kontrolne

Leczone schorzenia:

 • Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi
 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem środków (substancji) psychoaktywnych
 • Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe
 • Zaburzenia nastroju (afektywne)
 • Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczna (somatoform)
 • Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
 • Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych
 • Upośledzenie umysłowe
 • Zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego)
 • Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym
 • Nieokreślone zaburzenia psychiczne
 • Symptomy i objawy chorobowe dotyczące poznawania, postrzegania, stanu emocjonalnego oraz zachowania

Kryteria przyjęcia i charakterystyka leczonych pacjentów

Do ZLŚ z prośbą o objęcie opieką pacjent może

 • zgłosić się sam,
 • zgłoszenia może dokonać lekarz prowadzący z poradni zdrowia psychicznego lub z oddziału całodobowego,
 • także rodzina pacjenta,
 • pracownik opieki społecznej.

Leczenie środowiskowe odbywa się wyłącznie za zgodą pacjenta, po kwalifikacyjnym badaniu przeprowadzonym przez zespół terapeutyczny.

 Skierowanie od lekarza nie jest warunkiem koniecznym przyjęcia na terapię.  


Opieka środowiskowa skierowana jest w szczególności do osób:

 • ze względnymi wskazaniami do hospitalizacji psychiatrycznej, pozostających ze   względów terapeutycznych w środowisku domowym;
 • które zakończyły leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym,
 • wymagających dalszych intensywnych oddziaływań psychoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych;
 • z którymi nie udało się uzyskać trwałej, efektywnej współpracy w leczeniu na oddziale szpitalnym lub w poradni.

Do leczenia w ZLŚ nie przyjmujemy pacjentów:

• posiadających bezwzględne wskazania do hospitalizacji psychiatrycznej całodobowej   (bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia chorego lub jego otoczenia);
 • niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania, którzy nie mają opieki zapewniającej sprawy bytowe;
•  uzależnionych od alkoholu i innych substancji;
•  których stan somatyczny wymaga leczenia w szpitalu ogólnym;
•  którzy nie wyrażają zgody na leczenie