Category Archive Aktualności

Otwarcie Dziennego Oddziału Psychiatrycznego w Kamiennej Górze

W siedzibie NZOZ Centrum Higieny Psychicznej w Kamiennej Górze odbyło się dzisiaj (poniedziałek, 24 stycznia) oficjalne otwarcie Dziennego Oddziału Psychiatrycznego. Zaproszonym gościom oddział zaprezentowała prezes Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju mgr Agata Filip.

To pierwszy i jedyny oddział dzienny psychiatryczny w powiecie kamiennogórskim. Pozostałe oddziały funkcjonują w Jelenie Górze, Wałbrzychu, Lubinie i Legnicy.

W styczniu ubiegłego roku rozpoczęto starania o uzyskanie kontraktu w ramach NFZ. W staraniach tych placówkę wsparło starostwo powiatowe i miasto Kamienna Góra.

Głównym zadaniem oddziału jest osiągnięcie poprawy funkcjonowania pacjentów i ich samopoczucia, redukcja objawów, zachowań objawowych, zapobieganie nawrotom choroby, poprawa funkcjonowania społecznego, podnoszenie samodzielności i zaradności życiowej oraz poprawa samooceny.

Przychodnia jest czynna w godz. 7 – 15. Kontakt telefoniczny: 75 742 37 57. Aktualnie z pomocy korzysta czterech pacjentów, ale obecnie kontrakt z NFZ pozwala na objęcie opieką jednocześnie szesnastu chorych.

Na oddział mogą zostać przyjęci pacjenci m.in. z zaburzeniami psychotycznymi (schizofrenia), zaburzeniami nastroju (depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe), zaburzeniami nerwicowymi, problemami adaptacyjnymi i zaburzeniami osobowości oraz zaburzeniami funkcji poznawczych o różnej etiologii.

Program „Spinacz” – kontynuacja

Zapraszamy do udziału w projekcie ,,SPINACZ KONTYNUACJA”, który będzie realizowany od 01.11.2019 do 31.10. 2021 r.

Projekt dedykowany jest dla osób wychodzących z uzależnienia. Jego celem jest wsparcie aktywności społecznej i zawodowej osób niezatrudnionych i utrwalenie abstynencji.

Do projektu zapraszamy osoby pełnoletnie, które:

 • Zamieszkują na terenie Dolnego Śląska
 • Zakończyły lub uczestniczą w psychoterapii w Całodobowej Placówce Lecznictwa Odwykowego, Programie Terapeutycznym w Dziennym Oddziale Leczenia Uzależnień lub Programie Poradni Leczenia Uzależnień;
 • Są osobami niezatrudnionymi (bezrobotnymi lub biernymi zawodowo).

Uczestnik projektu skorzysta bezpłatnie z wybranych, następujących usług:

 • Stałe wsparcie specjalistów w czasie udziału w projekcie;
 • Indywidualna terapia i grupowe warsztaty psychospołeczne ( trzydniowy wyjazd na zajęcia warsztatowe );
 • Poradnictwo specjalistyczne (prawne , medyczne, psychologiczne, rodzinne, zawodowe itp.);
 • Kursy/szkolenia zawodowe i kwalifikacyjne umożliwiające zdobycie uprawnień zawodowych zgodnych preferencjami i potrzebami uczestnika ( w okresie szkoleń wypłacamy stypendium szkoleniowe);
 • Kursy/szkolenia podnoszące poziom kompetencji (np. komputerowe, językowe, prawa jazdy);
 • Udział w 3 miesięcznych płatnych stażach zawodowych;
 • Wsparcie w pozyskiwaniu zatrudnienia (pośrednictwo pracy).

Uczestnikom projektu „SPINACZ KONTYNUACJA” zapewniamy:

 • Zwrot kosztów dojazdu ;
 • Niezbędne materiały dydaktyczne i piśmiennicze;

Projekt „SPINACZ KONTYNUACJA” jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Realizator umożliwi każdej osobie niepełnosprawnej pełny udział we wszystkich formach wsparcia w projekcie.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W PROJEKCIE ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z PERSONELEM PROJEKTU W DOGODNEJ FORMIE:

· Pod numerami telefonu: 75 742 37 57, 690 980 565

· Mailowo: spinacz@centrum-cedr.pl

· Osobiście w biurze projektu :

58-400 Kamienna Góra ul. Kościuszki 6 I p., , w godzinach od 08:00 do 15:00

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. nr RPDS.09.01.01-02-0014/18-00