Oddział Dzienny Psychiatryczny

Oddział świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki, terapii i rehabilitacji adresowane do osób dorosłych z problemami psychicznymi.


Świadczenie realizowane w ramach NFZ

Nie jest wymagane ubezpieczenie pacjenta


– zaburzenia psychotyczne (schizofrenia),
– zaburzenia nastroju (depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe),
– zaburzenia nerwicowe,
– problemy adaptacyjne i osobowościowe,
– zaburzenia funkcji poznawczych o różnej etiologii.

Zasady przyjęcia pacjenta do Oddziału
 
Pacjenci przyjmowani są do Oddziału na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza psychiatrę, lekarza innej specjalności lub lekarz pierwszego kontaktu.

Ważne – zgodnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U.2018.2475) do tego rodzaju placówek obowiązuje skierowanie pisemne –  Załącznik nr 1  do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. (poz. 2475)

Termin przyjęcia do oddziału  należy ustalić bezpośrednio w rejestracji

NZOZ -Centrum Higieny Psychicznej  Kamienna Góra ul. Kościuszki 6,  lub telefonicznie pod nr telefonu: 75 742 37 57