Szkoła Psychoterapii Uzależnień

Szkoła Psychoterapii Uzależnień CEDR Sp. z o.o. jest podmiotem szkolącym, posiadającym rekomendację Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii do prowadzenia szkolenia w dziedzinie uzależnień, umożliwiającego zdobycie certyfikatu Specjalisty Psychoterapii Uzależnień lub Instruktora Terapii Uzależnień. Szkolenia prowadzone są na mocy przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019r w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz.U.2019 poz.766).

Program szkolenia przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego w zakresie specjalisty lub instruktora w zależności od posiadanego wykształcenia. Egzamin przeprowadza KBdSPN w Warszawie.

Szkolenie w SzPU jest bardzo intensywne. Obejmuje łącznie 701  godzin zajęć (100 godzin treningu + 137 godz. teorii + 464 godz.  praktyki). Studenci uczestniczą w 12 zjazdach. Rozłożone są na okres 12 miesięcy (tj. dwóch semestrów). Dwa zjazdy (treningi) po 5 dni, pozostałe 10 zjazdów po 5,5 dnia.

Pierwsze dwa zjazdy (zajęcia treningowe) odbywają  się w naszych placówkach treningowych (Boguszów Gorce, Kamienna Góra) dla wszystkich zakwalifikowanych do Szkoły studentów. Treningi prowadzą doświadczeni i sprawdzeni trenerzy i superwizorzy treningu psychologicznego PTP.  Będą również doświadczenie zdobywać, jako kotrenerzy, specjaliści psychoterapii uzależnień doskonalący swe umiejętności w naszej Szkole Trenerów PTPU.

Zjazdy od 3 do 12 (zajęcia teoretyczne i praktyczne) odbywają się w centralnie w Kamiennej Górze.

bloku wykładowym studentom Szkoły oferujemy 137 godzin szkolenia teoretycznego w zakresie psychologii klinicznej, psychopatologii, problemów społecznych w psychoterapii uzależnień. Wykłady zostały oddane w ręce wybitnych pracowników naukowych i teoretycznie przygotowanych wykładowców praktyków.

bloku zajęć praktycznych proponujemy studentom 470 godzin edukacyjnych praktycznej nauki zawodu.

Studenci, w grupach 15-25 osobowych, będą uczyli się pracy z pacjentem uzależnionym oraz członkami jego rodziny. Zajęcia te będą prowadzili Mistrzowie- superwizorzy oraz inni zaproszeni praktycy. Poszczególne etapy postępowania diagnostycznego, kontaktu indywidualnego i grupowego oraz innych umiejętności ważnych dla terapeuty będą ćwiczone i omawiane w kontekście konkretnego pacjenta. Pacjenci są realnie leczącymi się osobami w placówkach macierzystych studentów. Warsztaty realizowane są w kontekście realnej pracy terapeutycznej uwrażliwia przyszłych psychoterapeutów i instruktorów na problemy etyczne postępowania, zagadnienia kliniczne oraz ukazuje aspekty administracyjno- prawne udzielania świadczeń zdrowotnych. Pokazuje również realne funkcjonowanie placówki lecznictwa odwykowego oraz przydatność stosowanych metod i procedur i współpracę zespołu terapeutycznego.

Terminy poszczególnych sesji są wyznaczone  na dany cykl szkolenia.

Szkoła posiada sale dydaktyczne, które umożliwią pracę warsztatową i kliniczną.

W miejscu centralnym organizatorzy zapewniają  pomoc studentom w znalezieniu noclegów i wyżywienia na czas trwania szkolenia.

Zajęcia treningowe, warsztatowe i wykładowe są  I etapem szkolenia, który organizuje i prowadzi Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju Sp. z o.o.

II etap szkolenia obejmuje staż kliniczny w akredytowanym ośrodku stażowym (min.80 godz.) oraz superwizję kliniczną u osoby uprawnionej do prowadzenia superwizji (min.80 godz.).

Staż i superwizja mogą być realizowane po ukończeniu I etapu szkolenia.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w  naszym szkoleniu  zapraszamy do kontaktu: 

tel.  784 106 877,
e-mail szpu@centrum-cedr.pl