Zasady i przebieg terapii

Terapia w Oddziale jest refundowana przez NFZ i trwa, w zależności od wskazań terapeutycznych, do  3 miesięcy. Opiera się na współpracy specjalistów w zakresie psychiatrii, psychologów, psychoterapeutów, terapeutów zajęciowych i dyplomowanych pielęgniarek.

Obejmuje diagnostykę psychiatryczną oraz leczenie farmakologiczne

i oddziaływania psycho – i socjoterapeutyczne, indywidualne i grupowe.
Warunkiem pobytu w Oddziale jest przyjęcie i stosowanie się do kontraktu terapeutycznego, tj. przyjmowanie leków zgodnie z ordynacją lekarza, obecność na zajęciach terapeutycznych oraz gotowość do aktywnego uczestniczenia w zajęciach, a także zaangażowanie w sprawy organizacyjne Oddziału zgodnie z przyjętym regulaminem, z którym pacjent zapoznaje się w dniu przyjęcia.
Do zajęć nie trzeba się przygotowywać. Podstawowym ich założeniem jest spontaniczność wypowiadania się w ramach określonych przez zasady terapii.

Zajęcia odbywają się codziennie w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00.